Certificering af bydelene

By & Havn støtter regeringens vision om en nedbringelse af CO2 med 70% inden 2035

I By & Havn arbejder vi for at skabe bykvarterer, der i opførelsen minimerer trækket på naturens ressourcer og som samtidig er rare og attraktive at bo i. Vi er bevidste om, at det både er de store linjer og de små detaljer, der tæller, når man skal danne rammerne for flere tusind menneskers daglige liv og færden. 

Vi arbejder systematisk med byudvikling og vil gerne kunne dokumentere vores arbejde. Derfor har vi valgt at certificere vores byområder inden for certificeringssystemet DGNB. Når vi DGNB-certificerer, skabes klare linjer for borgere, brugere og byggebranchen om, hvad vi mener med helhedsorienteret byudvikling.

Det er By & Havns målsætning at:

  • Opnå DGNB-certificeringer på bydelsniveau i vores nye byudviklingsområder.
  • Stille flere krav til bygherrer om certificering af enkeltbyggerier i vores byudviklingsområder.

Derfor certificerer vi med DGNB

By & Havn har valgt at certificere med DGNB systemet, fordi systemet tilbyder en ambitiøs og helhedsorienteret tilgang. Her belønnes ikke alene miljømæssige tiltag men også fx tiltag for at skabe det gode byliv, de gode byrum og den gode proces frem til slutresultatet.

Dette lægger sig i høj grad op af By & Havns tilgang til byudvikling, hvor vi systematisk har arbejdet med f.eks. regnvandshåndtering, bylivs- og byrumsprojekter og kollektiv transport. 

Vores certificeringer

DGNB-certificering af byområder blev indført i Danmark i 2013. En del af Nordhavn indgik som pilotprojekt i forbindelse med at omforme det oprindeligt tyske system til danske forhold. Det DGNB-certificerede område omfatter Sundmolen, Trælastholmen og Levantkaj Vest. Det har som det hidtil eneste byområde i Danmark opnået en præcertificering i platin, der er den højest mulige præmiering.