Visitationsbygningen og Nordre Toldbod

Havnebygmesterens Studiesamling ligger i Visitationsbygningen fra 1856, tegnet af den tyske arkitekt Gustav Friederich Hetsch. Visitationsbygningen samt søsterbyggeriet overfor (ejet af A.P. Møller - Mærsk) er den ældste del af det nuværende Nordre Toldbod.

 

Oprindeligt havde Hetsch tegnet et helt byrumsprojekt til området. Man ønskede at give udlændinge et mere sobert førsteindtryk af København, da Toldboden fungerede som porten til København ad vandvejen.

Hetsch' byrumsprojekt set fra forskellige vinkler. Nederst ses Visitationsbygningen, der sammen med sin søsterbygning er de eneste, som faktisk blev gennemført
Hetsch' byrumsprojekt set fra forskellige vinkler. Nederst ses Visitationsbygningen, der sammen med sin søsterbygning er de eneste, som faktisk blev gennemført

Den daværende Toldbodvejen – den nuværende Esplanaden – bestod af skure, skibsprovianteringsboder og værtshuse bl.a. befolket af berusede sømænd og letlevende kvinder. Miljøet var skudt op i 1700-tallets afslutning. Bygninger og skure blev revet ned for at give plads til projektet og arkadebygningerne blev opført. Desværre blev projektet undervejs fundet for dyrt og aldrig gjort færdigt – til Hetschs store fortrydelse.

Under arkadebygningernes buer kunne tolderne stå i ly for vejret og besigtige de tunge hestevognes indhold, når skibene var losset på pladsen ved havnen. Noget af godset blev oplagret hér i rummene samt på 1. sal. Som afslutning på Visitationsbygningen har beværterpavillonen Lumskebugten ligget siden 1856. Navnet stammer fra de lumske sandbanker, der opstod ud for toldboden på grund af stærke strømforhold. Sandbankerne flyttede sig, og hvis man ikke var lokalkendt, kunne man let risikere at gå på grund.

De fine originaltegninger af Nordre Toldbod kan netop nu ses i særudstillingen NORDRE TOLDBOD TIL HVERDAG OG KONGELIG FEST
De fine originaltegninger af Nordre Toldbod kan netop nu ses i særudstillingen NORDRE TOLDBOD TIL HVERDAG OG KONGELIG FEST

Nordre Toldbod

Navnet København kendes tilbage fra 1253 på formen Køpmannæhafn, hvilket betyder Købmændenes havn. Historisk har havnen altid haft handel som primært formål. Import og eksport af varer giver myndighederne mulighed for at opkræve told, hvilket fandt sted i toldboder forskellige steder i havnen.

Den første toldbod lå nær Gammel Strand. Senere flyttede den til Knippelsbro, og i 1620 flyttede den nord for byen til Sankt Annæ Plads. I 1700-tallet flyttede toldboden til en nyopført bygning ved Nordre Toldbod, tegnet af Johan Cornelius Krieger. Placeringen over for Holmen var ideel, for i kraft af en bro over havneløbet - kaldet Bommen eller Bombroen - var det muligt at stoppe alle skibe på vej ind til København. Broen kunne skydes til side, så skibene kunne passere, og der lå en vagtbygning midt på Bommen, der kunne kontrollere skibenes last og opkræve afgifter.

Som følge af ønsket om at forskønne Nordre Toldbod blev den nuværende bygning opført i 1868 som en to-etagers bygning. De unge arkitekter, Vilhelm Dahlerup og Frederik Bøttger, fik opgaven. Dahlerup og Bøttgers bygning er i sine proportioner og facadeudsmykning inspireret af italiensk renæssancearkitektur, særligt Palazzo Pandolfini i Firenze fra 1520. Hovedbygningen rummede toldlokaler, telegrafstation samt kontorer for havne-, told- og færgevæsen.

Luftfoto af Nordre Toldbod, Den Engelske Kirke og den store frilagerbygning, der blev
opført i 1890 og var tegnet af arkitekt ALBERT JENSEN. Denne bygning blev først revet
ned i 1973 for at give plads til A.P Møller – Mærsks administrationsbygning
Luftfoto af Nordre Toldbod, Den Engelske Kirke og den store frilagerbygning, der blev opført i 1890 og var tegnet af arkitekt ALBERT JENSEN. Denne bygning blev først revet ned i 1973 for at give plads til A.P Møller – Mærsks administrationsbygning
Nordre Toldbod i begyndelsen af forrige århundrede, da bygningen kun stod i to etager.
Først med forhøjelsen i 1939 fik bygningen det udseende, vi kender i dag
Nordre Toldbod i begyndelsen af forrige århundrede, da bygningen kun stod i to etager. Først med forhøjelsen i 1939 fik bygningen det udseende, vi kender i dag

Omkring århundredeskiftet viste toldbodbygningen sig at være for lille, og i 1901 blev bygningen udvidet med en ny tilbygning mod vest, der via en brobygning i førstesals højde blev forbundet med hovedbygningen.

I flere år tumlede man med planer om at hæve hovedbygningen med en eller to etager, og flere projekter blev udarbejdet med jævne mellemrum. Først i 1938-39 blev toldbodbygningen forhøjet med to etager af arkitekt Einar Madvig.

Luftfoto af Nordre Toldbod fra 2021 taget fra stort set samme vinkel som luftfoto
ovenfor
Luftfoto af Nordre Toldbod fra 2021 taget fra stort set samme vinkel som luftfoto ovenfor

HAVNEBYGMESTERENS STUDIESAMLING

En udstilling om Københavns Havn
set gennem By & Havns store arkiv.

Forside
Udstilling
Særudstilling
Faglige Talks
Om bygningerne
Arkivet
Fra befæstning til stormflodssikring

Åbningstider:
Alle hverdage kl. 09-15
Gratis entré

Adresse:
Nordre Toldbod 3
1257 København K
T: 3376 9800
E: info@byoghavn.dk

Du skal kontakte os på forhånd, hvis du ønsker
at besøge udstillingen med en gruppe. 

Udstillingsdesign:
JAC Studios

Grafisk design:
Studio Atlant

Mediedesign:
Oncotype

Møbler:
Malte Gormsen Møbelsnedkeri

Havnebygmesterens Studiesamling er støttet af: