Sluseholmen og Teglholmen - med havnen som nærmeste nabo

By & Havn har udviklet den nordlige del af Sluseholmen. I dag bor her ca. 2.500 mennesker i maritime omgivelser.

De første beboere flyttede til Sluseholmen i 2006. Den nordlige del af Sluseholmen var det første område i Sydhavnen, der blev udviklet. Kvarteret består af otte øer, og kanalerne er det bærende princip i bebyggelsen. Beboerne har enten udsigt til havnens hovedløb eller kanalerne.

Boligerne er bygget i varierende etagehøjde (4 – 7 etager). Bebyggelserne hænger sammen, men samtidig har de enkelte huse deres eget udseende og identitet. Derfor har 25 forskellige tegnestuer været med til at tegne facader.

Gaderne er blevet opkaldt efter internationale jazzmusikere med en relation til København: Ben Webster, Ernie Wilkins, Kenny Drew, Thad Jones og Richard Boones.

På spidsen af molen ved Sluseholmen ligger ’Metropolis’ byggeriet tegnet af den eksperimenterende engelske tegnestue, Future Systems.

Sluseholmens historie

Før i tiden var Sluseholmen et industriområde. I 1940’erne anlagde Aalborg Portland et stort siloanlæg til distribution af cement. Midt i 1960’erne etablerede DFDS en godsterminal til firmaets europæiske rutenet. Det blev dog allerede afviklet i 1970’erne, og i 2003 flyttede Aalborg Portland sit anlæg til Nordhavn.

Bådklubben Valby

Bådklubben Valby blev skabt af en gruppe taxichauffører fra Valby og har ca. 40 år på bagen. De charmerende og karakteristiske røde småhuse blev bevaret i forbindelse med udviklingen af Sluseholmen. I dag ligger bådklubben i første række ud til havneløbet i områdets sydligste del ned mod Slusen – foran Sluseholmens boligkarréer.

Koralbadet

Kasper Danielsen Arkitekter har tegnet havnebadet, der også fungerer som vinterbad. Her er fire bassiner til børn og voksne, som er placeret i svinget af Teglholmshavnen ved Teglværksløbet og Sluseløbet. Badet er en trækonstruktion på flydende pontoner og danner en beskyttet lagune fri af kajkanten.

Teglholmen Øst

By & Havn udvikler den østlige del af Teglholmen.

På det knap 60.000 m2 store område er der snart færdigbygget ca. 80.000 etagemeter primært boliger samt ca. 7.000 etagemeter på nyetablerede pierer langs Teglholmens østkaj.

Området ligger direkte ved havneløbet og har også udsigt til de grønne områder på Amager. Teglholmen Øst er en fortsættelse af kanalbyggeriet ved Sluseholmen.

Teglholmens karréer er opføret med skiftende bygningshøjder, der optimerer lysforholdene i de indre gårdrum og skaber visuel variation. Bygninger er primært opført i tegl med smukke detaljer i facadernes rytme, motiv og design. De enkelte karréøer er forbundet med vejbroer og stikbroer.

De syv pierer giver den samlede bebyggelse et særligt udtryk mod havneløbet. De kommende byggerier bliver rækkehuse i en mindre skala end karréerne bagved og skaber en overgang til havneløbets store vandflade. Mellem piererne bliver der mulighed for anløb af mindre både, og på selve piererne kommer der – foruden rækkehuse - mindre udadvendte funktioner.

Teglholmens historie

Teglholmens historie er tæt knyttet til et teglværk, der blev etableret i området i 1871 og som i mange år forsynede bl.a. Vesterbro med tegl. Omkring 1. Verdenskrig blev den store lergrav omdannet til et havnebassin (den nuværende Teglværkshavn og et sejlløb til hovedløbet kom til).

Første generation af industrivirksomheder var værfter, støberier og en bilsamlefabrik. I 1970’erne begyndte afviklingen af industrivirksomhederne. En række internationale virksomheder begyndte sidst i 1990’erne at etablere kontor ved Teglværkshavnen.

Sydhavnsskolen og Haveje

JJW Arkitekters Sydhavnsskolen minder om et skib, hvor eleverne går ombord for at begynde deres dannelsesrejse. Skolen er meget fleksibelt indrettet og inspirerer til mangfoldig anvendelse. Samtidig er skolen udformet, så den understøtter dens naturlige rolle som bydelens nye centrum.

Sydhavnsskolen har særligt fokus på de naturvidenskabelige fag, og med sin beliggenhed ved vandet fokuseres specielt på det maritime. Vandet er en integreret del af børnenes hverdag, og fagfolk fra det Maritime Ungdomshus har udviklet guidelines for en dagligdag tæt ved vandet.

I forbindelse med skolen ligger ’Haveje’ fritidshjem, børnehave, vuggestue og idrætshal. Haveje og skolen deler udearealer og er tænkt som en sammenhængende bebyggelse. Dorte Mandrup Arkitekter har projekteret og udført bygningen.

Den grønne kile

Den centrale bydelsplads er Teglholmens lokale mødested. Pladsen spænder ud mellem havneløbet og bassinet ved Sydhavnsskolen. Pladsen rummer et langt, snoet opholds- og siddemøbel udformet som en plint, der strækker sig fra havneløbet og helt til bassinet.