Stejlepladsen

Stejlepladsen er et af By & Havns nye byudviklingsområder. Området ligger i Københavns Sydhavn for enden af Bådehavnsgade med udsigt udover Fiskerhavnen og i gåafstand til det store naturområde Sydhanvstippen.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Stejlepladsen.

Det er visionen, at det 5,1 hektar store areal skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde med cirka 550 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemetre skal være almene boliger.

Området omkring stejlepladsen er kendt for sit unikke havneliv med de mange sejl- og bådeklubber, og i planlægningen af området, er det væsentligt at bevare det havneliv, der udspiller sig i området.

Stejlepladsen er en del af det samlede område kaldet ’Bådehavnsgade’. I forslag til Københavns kommuneplan for 2019 udlægges hele Bådehavnsgade til byudvikling, så der kan ske en sammenhængende byudvikling med Stejlepladsen.

Udviklingen af Stejlepladsen bliver inddelt i forskellige faser med særlig fokus på borgerinddragelse, miljøundersøgelser og arkitektkonkurrence. Det ventes, at lokalplanen for området skal til politisk behandling omkring 4. kvartal 2020. Herefter vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Stejlepladsen vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Stejlepladsen. 

Nedenfor kan du læse seneste nyt om udviklingen af Stejlepladsen.  

Opdateret den 27. maj 2019


By & Havn udfører supplerende miljøtekniske undersøgelser på Stejlepladsen

Fra mandag den 27. maj og tre uger frem udfører By & Havn supplerende miljøtekniske undersøgelser på Stejlepladsen. Undersøgelserne vil komme til at foregå på Bådehavnsgade 57 og 59 samt Stejlepladsen.

Opdateret den 8. maj 2019


 

Stejlepladsen424

Den 7. maj 2019 blev der afholdt åbent borgermøde om udviklingen af Stejlepladsen. By & Havn ønsker en inddragende proces om udviklingen af området, og inviterede derfor som noget af det første i processen til dialog og debat om udviklingsplanerne.

Under mødet blev der afholdt workshops, hvor der var mulighed for at komme med ønsker og idéer til, hvad de konkurrerende arkitektteams skal have fokus på i konkurrencen for Stejlepladsens bystruktur og bygninger 

De mange input fra borgermødet samles op og tages med i det konkurrenceprogram, som de konkurrerende teams skal arbejde ud fra. Konkurrencen ventes at blive sat i gang i løbet af sommeren 2019.  

På borgermødet var der oplæg om udviklingen af Stejlepladsen fra planchef i Københavns Kommune Kenneth Horst Hansen, chef for Udlejning & Ejendomme i By & Havn Nicolai Axholm og chef for Planlægning og Bæredygtighed i By & Havn Rita Justensen.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet eller gerne vil gense de powerpoint, der blev præsenteret, kan du finde det samlede slideshow fra mødet her.

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Stejlepladsen, er du altid velkommen til at skrive til By & Havn på: stejlepladsen@byoghavn.dk 

Stejlepladsen439

Opdateret den 5. april 2019:


Fra mandag den 8. april og cirka en uge frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Stejlepladsen ved hjælp af det, der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en bebyggelse på Stejlepladsen. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og det vil under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere om undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

 

Spørgsmål og svar om undersøgelserne:

Opdateret 1. april 2019: 


By & Havn sætter gang i udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

I dag træder den lov i kraft, som giver By & Havn mulighed for at byudvikle en række nye arealer i København. By & Havn ønsker en inddragende proces og vil om kort tid invitere til borgermøder om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. De to områder skal udvikles til nye, bæredygtige københavnerkvarterer.