Stejlepladsen

Stejlepladsen

Masterplankonkurrence er skudt igang 2/9

Stejlepladsen er et af By & Havns nye byudviklingsområder. Området ligger i Københavns Sydhavn for enden af Bådehavnsgade med udsigt udover Fiskerhavnen og i gåafstand til det store naturområde Sydhanvstippen.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Stejlepladsen.

Det er visionen, at det cirka 5,2 hektar store areal (inklusiv mindre tilstødende arealer) skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemeter skal være almene boliger.

Området omkring stejlepladsen er kendt for sit unikke havneliv med de mange sejl- og bådeklubber, og i planlægningen af området, er det væsentligt at bevare det havneliv, der udspiller sig i området.

Stejlepladsen er en del af det samlede område kaldet ’Bådehavnsgade’. I forslag til Københavns kommuneplan for 2019 udlægges hele Bådehavnsgade til byudvikling, så der kan ske en sammenhængende byudvikling med Stejlepladsen.

Udviklingen af Stejlepladsen bliver inddelt i forskellige faser med særlig fokus på borgerinddragelse, miljøundersøgelser og arkitektkonkurrence. Det ventes, at lokalplanen for området skal til politisk behandling omkring 4. kvartal 2020. Herefter vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Stejlepladsen vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Stejlepladsen.