Stejlepladsen

Stejlepladsen

Udvikling af Stejlepladsen klar til politisk behandling

Stejlepladsen

Vinder fundet i arkitektkonkurrencen om Stejlepladsen

FAQ

Spørg om Stejlepladsen

Stejlepladsen er et af By & Havns nye byudviklingsområder. Området ligger i Københavns Sydhavn for enden af Bådehavnsgade med udsigt udover Fiskerhavnen og i gåafstand til det store naturområde Sydhanvstippen.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Stejlepladsen.

Det er visionen, at det cirka 5,2 hektar store areal (inklusiv mindre tilstødende arealer) skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemeter skal være almene boliger.

Området omkring stejlepladsen er kendt for sit unikke havneliv med de mange sejl- og bådeklubber, og i planlægningen af området, er det væsentligt at bevare det havneliv, der udspiller sig i området.

Stejlepladsen er en del af det samlede udviklingsområde kaldet ’Bådehavnsgade’. I Københavns kommuneplan for 2019 udlægges hele Bådehavnsgade-området til byudvikling, og det muliggør en sammenhængende byudvikling mellem Stejlepladsen og resten af området.

Udviklingen af Stejlepladsen sker i forskellige faser med fokus på borgerinddragelse, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrence og lokalplanproces. Det ventes, at Københavns Kommune sender forslag til lokalplan i offentlig høring i august 2020 og til politisk behandling i Københavns Borgerrepræsentation primo 2021. Når lokalplanen er politisk godkendt, og der foreligger en godkendt byggesag, vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Stejlepladsen vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Stejlepladsen.