Enghave Brygge Syd

Med sin beliggenhed mellem Havneholmen i nord og Teglholmen i syd udgør Enghave Brygge et ’missing link’ i helhedsplanen for Sydhavnen.

Enghave Brygge ligger særdeles attraktivt nær København City. Området er et tidligere havne- og industriområde ved H.C. Ørstedsværket.

By & Havn ejer den sydlige del af Enghave Brygge, som skal udvikles til et boligområde med mulighed for erhverv i begrænset omfang.

By & Havn har i samarbejde med Juul | Frost Arkitekter udarbejdet en bebyggelsesplan for arealerne. En del af området består af fire boligøer med åbne boligkarréer omgivet af kanaler. Træbeplantning i grupper er med til at understrege de forskellige byrum.

Kajkanten har varierende bredde, der sammen med karréerne danner byrum med mulighed for ophold.

Enghave Brygge er domineret af H.C. Ørstedværket. Værket fungerer stadig – og er desuden udpeget til nationalt industriminde.

I alt skal der opføres op til 110.000 m2 byggeri på Enghave Brygge Syd. Dette byggeri er placeret som en erhvervsbebyggelse på den nordligste del af området samt som to åbne boligkarréer, der trapper ned mod et grønt areal ved værket foruden de fire øer.

H.C. Ørstedsværket

Arkitekt Andreas Fussing har tegnet kraftvarmeværket, der blev opført i 1916-20. Fra 1920 til 1994 var værket kulfyret. I dag er det bygget om til naturgas og fungerer som et moderne kraftvarmeværk, der leverer fjernvarme til Storkøbenhavn.

I forbindelse med værket ligger museet DieselHouse, opført af MAN B&W Diesel. DieselHouse rummer en dieselmotor på 22.500 hestekræfter fra 1932. Motoren var frem til 60’erne verdens største dieselmotor. Bl.a. ved strømafbrydelsen i 2003 spillede motoren en nøglerolle i genoprettelsen af elforsyningen, fordi motoren kan starte ved egen kraft og ikke behøver elektricitet fra andre værker.

I 2007 blev H.C. Ørstedsværket udpeget som nationalt industriminde af Kulturarvsstyrelsen.