Sundmolen: Byggestart på BIG, nye tiltag på parkeringsområdet, samt opfølgning på sidste dialogmøde

10. marts 2021

Sundmolen: Byggestart på BIG HQ, nye tiltag på parkeringsområdet samt opfølgning på seneste dialogmøde

På seneste dialogmøde lovede vi jer at følge op på et par emner. Vi ved, at mange af jer oplever problemer med at finde en parkeringsplads, og at i ofte oplever problemer med fremkommelighed grundet ulovlig standsning. Derfor indfører vi nu flere tiltag, som skal afhjælpe problemet. Samtidig er byggeriet af BIG HQ startet, og i denne forbindelse informerer vi jer her om det vigtigste, i skal vide.

Torsdag den 11. februar afholdte vi seneste dialogmøde for Sundmolen online, og vi vil i denne sammenhæng gerne takke for jeres aktive deltagelse. På mødet modtog vi flere gode spørgsmål, og på to af dem lovede vi at vende tilbage på med et svar.

I efterlyste dels en visualisering på BIG HQ, som vi nu har lagt på hjemmesiden, og dels en stramning hvad angår ulovlig standsning. Du kan læse mere om BIG HQ i lokalplanen for Sundmolen på side 78-83.

Forbud mod standsning

Vi arbejder netop nu på at opsætte yderligere skiltning med forbud mod standsning på særlig udsatte steder, og har bedt Europark, der udfører parkeringskontrol i området, om at være ekstra opmærksomme på dette problem. Opsætningen af de nye skilte forventes at blive færdig i indeværende uge. Den yderligere skiltning er én ud af flere tiltag, som vi arbejder på for at optimere de midlertidige parkeringsmuligheder på Sundmolen mest muligt. Vi har med succes undersøgt muligheden for at etablere yderligere parkeringspladser på Orientkaj, som også bliver etableret i indeværende uge. Derudover opdaterer vi løbende parkeringskortet for Sundmolen, som du kan finde på Sundmolens hjemmeside. Parkeringskortet viser hvor, du aktuelt kan parkere på molen.

Vi har af flere omgange modtaget klager om fugleekskrementer på biler, der er parkeret på den midlertidige parkeringsplads ved pakhus 54 og ”Dronningeporten”. Derfor har vi nu sat håndværkere til at lave en løsning, således at fugle på stålkonstruktionen henover området for elbilsparkering, ikke besørger de parkerede elbiler.

Vi har valgt at prioritere disse parkeringspladser, da elbiler ikke har mulighed for at parkere andre steder, og derfor altid er udsat. Husk i øvrigt, at hvis du oplever problemer med at finde en parkeringsplads, så har du med din eksisterende parkeringslicens også mulighed for at parkere på parkeringspladsen ved Glückstadsvej, eller parkeringspladsen ved CIS, som du nu let kan komme til og fra via den nye plads og sti ved Orientkaj Station.

Hvis du ønsker at blive holdt opdateret på ændringer i parkeringsforhold, kan du få det fulde overblik på hjemmesiden for parkering. Her kan du også kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi skal desuden gøre opmærksom på, at al parkering på terræn er midlertidig, da der for fremtiden er planlagt parkering under Kronløbsøen og i det kommende parkeringsanlæg på Sundmolen, hvor pakhus 52 står i dag.

BIG HQ

Byggeriet af projektet BIG HQ på Sundkaj 165 er begyndt 8. marts 2021. Der vil i denne forbindelse foretages støjende arbejde som pæleramning og spunsarbejder. Arbejdet udføres ikke kontinuerligt, hvilket betyder, at der vil være perioder hvor der ikke rammes og støjes. Det forventes, at arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet 08:00-17:00, og at der især i opstarts- og slutfasen kan opleves tung trafik i forbindelse med transport af byggemateriel og maskiner til og fra byggepladsen.

Vi forventer, at pæleramningen og spunsarbejderne er afsluttet medio maj. Beboere og virksomheder i nærområdet har tidligere modtaget en varsling fra bygherre, som kan læses her.