Samarbejdspartner på Stejlepladsens almene boliger fundet

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 08. januar 2021.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

8. januar 2021

Samarbejdspartner på Stejlepladsens almene boliger fundet

Det bliver det almene administrationsselskab KAB, der skal være med til at realisere godt 200 almene boliger på Stejlepladsen i Københavns Sydhavn. Boligerne skal rumme en mangfoldig vifte af boligtyper. På tegnebrættet er blandt andet almene rækkehuse med mulighed for medbyg beliggende i første parket til vandet.

Med sejlklubber, træskure og et selvgroet havnemiljø som nærmeste nabo er det ambitionen at udvikle Stejlepladsen til et mangfoldigt og bæredygtigt kvarter med en stor variation i højde, farver og bygninger. Det gælder også for områdets godt 200 almene boliger, som By & Havn og PFA har indgået en aftale med KAB om at være almen samarbejdspartner på.

Det almene byggeri kommer til at udgøre en fjerdele af byggefeltets samlede boligkvadratmeter, og skal efter planen bygges over de næste syv år. Visionen er en stor variation i størrelser og boligformer, og lige nu undersøges muligheden for almene ungdomsboliger, almene opgangslejligheder, almene bofællesskaber og cirka 22 almene medbyg-rækkehuse i tre etager, hvor kommende lejere vil kunne blive involveret i byggeprocessen.   

Stejlepladskvarteret set fra Fiskerihavnen

Visualisering, der viser et eksempel på muligt udtryk af almene medbyg-rækkehuse set fra Fiskerhavnen. Endelige tegninger af husene er ikke udarbejdet. Foto fra lokalplan.

 

Rækkehusene får hjemsted i områdets nordlige ende med direkte udsigt til Fiskerhavnen. De øvrige almene boliger skal fordeles ligeligt i kvarteret og bliver en del af et blandet og 'spraglet' byggeri, hvor private og almene lejeboliger bor dør om dør i samme boligklynger.

By & Havns adm. direktør Anne Skovbro ser frem til det blandede byggeri, der skal flette ind i de høje ambitioner, der er for udviklingen af området.

På Stejlepladsen kommer man ikke til at bo i den klassiske københavnerkarré, men i et blandet og mangfoldigt byggeri af rækkehuse og åbne klyngebebyggelser. Og jeg er glad for, at det netop er på Stejlepladsen, at vi kommer til at arbejde videre med muligheden for medbyg-boliger, som vil kunne spejle sig i områdets eksisterende huse, og som også opfylder et lokalt ønsker fra vores borgerdialogmøder om større almene familieboliger.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

I arbejdet med at udvikle Stejlepladsen til et grønt og bæredygtigt kvarter med blandt andet 800 træer, har By & Havn og PFA, der står bag udviklingen af området, afsat en bæredygtighedspulje på 40 mio. kr. Puljen skal gå til initiativer, der fremmer bæredygtigt byggeri -  men også den sociale bæredygtighed. Det fortæller Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA.

Hos PFA er vi stolte over at være med til sætte et så grønt og bæredygtigt aftryk i en helt ny bydel til glæde for både de nye beboere samt besøgende i området. Visionerne for det grønne og bæredygtige føres på Stejlepladsen ud i livet gennem en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, som bl.a. vil resultere i en spændende og markant brug af genbrugsmaterialer i store dele af byggeriets facader samt grønne gårdrum og gadeforløb med plads til fællesskaber.

Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA.

Igangsættelsen af byggeriet på Stejlepladsen afventer en godkendt lokalplan og miljøvurdering. Forventningen er, at politikerne i Københavns Borgerrepræsentation tager endelig stilling til projektet primo februar 2021. Herefter vil KAB blive yderligere inddraget i den videre udvikling af området, hvor visionerne for det blandede byggeri og muligheden for medbyg skal foldes ud.

KAB kan som almen samarbejdspartner gøre vores for, at Sydhavnen får nogle spændende, betalige og bæredygtige boliger, som er blevet til i samarbejde med de kommende beboere. Vi vil samtidig lægge stor vægt på, at det bliver et byggeri, der skaber rammer for gode og trygge naboskaber, og hvor det nye og gamle Sydhavn kan mødes til fælles glæde.

Adm. direktør Jens Elmelund, KAB.

I forbindelse med rækkehusene er det KAB’s mål at gå skridtet videre end det eksisterende AlmenBolig+ koncept, hvor beboerne typisk ’kun’ har medbestemmelse over fx indretning af køkken, badeværelse og den indvendige rumfordeling. Der skal nu arbejdes videre med, hvordan beboerne præcist kan indgå i byggeprocessen af medbyg-rækkehusene, og hvordan og hvornår man kan skrive sig op til dem og de øvrige almene boliger. Det er forventningen, at byggeriet af rækkehusene kan gå i gang omkring 2023/2024.  

For yderligere oplysninger:

 • By & Havn via kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen. Tlf. 30 53 50 04. Mail: kwo@byoghavn.dk
 • PFA via seniorpressekonsulent Rune Lindberg. Tlf. 40 32 29 01. Mail: rli@pfa.dk
 • KAB via projektleder Thomas Furu-Grage, Tlf. 38 38 19 71, Mail: thogr@kab-bolig.dk

FAKTA: Stejlepladsens boliger

 • Stejlepladsen er et nyt byudviklingsområde ved Bådehavnsgade i Københavns Sydhavn, som Udviklingsselskabet Stejlepladsen P/S står bag (By & Havn og PFA).
 • Når Stejlepladsen er fuldt udbygget ventes det at rumme cirka 920 lejeboliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligkvadratmeter skal være almene boliger.
 • De almene og private lejligheder skal integreres i samme boligklynger, og opføres via den såkaldte ’delegerede bygherre’.
 • Det betyder (i grove træk), at Udviklingsselskabet Stejlepladsen P/S bygger råhusene, hvorefter det almene boligselskab overtager udviklingen af de almene boliger i de enkelte byggerier.
 • De almene rækkehusene ligger hovedsageligt i sit eget område, og kan derfor alene opføres af det almene boligselskab.
 • De almene boliger bliver overvejende større familieboliger (fx rækkehuse på 115 kvadratmeter), men der kommer også mindre almene boliger, som ungdomsboliger m.v.  
 • De private lejeboliger bliver overvejende mindre boliger, som ungdomsboliger og opgangslejligheder, men der kommer også nogle større private lejeboliger som fx duplex (boliger i to etager) og rækkehuse.
 • Boligbyggeriet vil ske etapevis. Etape 1 med cirka 320 lejeboliger (almene og private) ventes at begynde 2022. Etape 2 med cirka 270 lejeboliger (almene og private) 2024. Etape 3 med cirka 330 lejeboliger (almene og private) 2026. 

FAKTA: Visionerne for Stejlepladsen

 • Bynatur, blandt andet plantning af 800 træer i området.
 • Grønne gårdrum kun til natur og fællesskaber, uden cykel- og affaldsskure
 • Genbrugsmaterialer og upcycling i facader og boligindretning.
 • Grønt, rekreativt område langs vandet.
 • Fælleshuse, som fx spisehus eller værksted.
 • Kvarterpladser, lommepladser og en legeplads.
 • Parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej.
 • Daginstitution på 1.800 m2 som Københavns Kommune opfører

Få visionsfolder om Stejlepladsen

Samtykke: Ved at sende en mail tillader du, at dine informationer gemmes i vores database.