Den grønne bydel Ørestad

Ørestad er Københavns grønneste bydel og nærmeste nabo til en af verdens største storby-naturparker.

En trediedel af Ørestads areal på 310 hektar består af parker eller naturområder. Hvad enten du bor i Ørestad eller er på besøg, byder bydelen på masser af aktivitetsmuligheder i parker, på legepladser og i de store naturområder, der er nabo til bydelen.

Grønne områder i København

Københavns Kommune lavede i 2013 en opgørelse over offentligt tilgængelige grønne områder i forskellige bydele. I denne sammenhæng hører Ørestad under distriktet Amager Vest, og tallene viste, at der var 836,47 hektar grønne områder til amager Vests 62.361 indbyggere. Det betyder, at der er 134,13 m2 grønt pr. indbygger, hvilket er tre gange så mange kvadratmeter som nr. 2 på listen - Brønshøj-Husum, (44,96 m2 grønt pr. indbygger). I bunden af listen ligger Nørrebro med 6 m2 grønt pr. indbygger.

Amager Vest er naturligvis mere end selve Ørestadsarealet, men Ørestad er netop kendetegnet ved sine mange, grønne åndehuller og sin direkte adgang til Amager og Kalvebod Fælled i Naturpark Amager. 

Grønningen - Ørestad Nords grønne åndehul

Grønningen ligger mellem Boligslangen, DR Byen, Karen Blixen Parken, Tietgenkollegiet og Københavns Universitet, Søndre Campus. Den Landskabelige kanal løber gennem området, og her kan nabolagets beboere, studerende og besøgende slappe af på græsplænerne og i hyggekrogene. I området findes også en udendørs træningspavillon, multibane, 7-mands fodboldbane af kunstgræs, hundegård og en naturlegeplads.

Amager Fælled og Grønjordssøen

Det store naturområde Amager Fælled og Grønjordssøen er en del af Naturpark Amager og udgør en fjerdedel af Ørestads grønne områder. Her kan du udforske det tætte krat, de mange vådområder og de vilde trampestier på fælleden. På Grønjordssøens hyggelige, fremskudte broer kan du iagttage søens rige fugleliv eller blot nyde aftenkaffen på bænken.  

Parkerne i Ørestad City

Flere steder i Ørestad er det grønne liv tænkt ind mellem bygningerne. Mellem V-Huset og Porthuset i Ørestad City finder du Prismehaven med masser af træer, små høje og gode opholdsmuligheder, og ved Bella Hus er der plads til leg på legepladsen. 

Byparken i Ørestad City

Byparken i Ørestad city kan du nyde året rundt. Det kæmpe, grønne område er ikke kun beboernes naturlige ramme om årets store begivenheder men hele Københavns park. Byparken har otte øer med hver sin aktivitet og stemning, så du har en bred vifte af muligehder forekreation. Parken er bleve til i tæt samarbejde mellem nabolagets beboere, Grundejerforeningen Ørestad City, By & Havn og Mutopia arkitekter. 

Det blå i det grønne

Adskillige kanaler og vandrum binder Ørestads bydele sammen. Du kan komme tæt på vandet, sejle med modelbåde eller andet fra de tre øer i City eller fra pontonerne i Nord. Ved søerne i Syd kan du tage på vand-safari og på pladserne kan du nyde vandets rislen. 

I Ørestads kanaler finder man både rødskaller, karper, guldfisk og ål. Nogle fisk er kommet til helt naturligt - fx som fiskeyngel på fugle, men s andre sandsynligvis er fra beboernes akvarier. 

Når vejret er til det om vinteren, sørger Ørestad Vandlaug for, at du på udvalgte steder kan skøjte på kanalerne. 

Naturpark Amager

Naturpark Amager er en smeltedigel af naturoplevelser, friluftsliv, leg og fordybelse. Over 3.500 hektar fra Amager Fælled i nord til Kongelunden og Amagers sydkyst breder Naturpark Amager sig – en bynær naturpark af høj international klasse.

Naturstyrelsen, By & Havn, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune har dannet et partnerskab til den videre udvikling af det store grønne område midt i hovedstadsområdet. 

I Naturpark Amager er naturen omdrejningspunktet, og udvikling af Naturparken skal ske i respekt for naturen og beskyttelsen af den. Det er visionen, at Naturpark Amager skal opleves som ét sammenhængende landskab, der forbinder den tætte by med naturens åbne vidder, skove og kystlandskaber.

Læs meget mere om Naturpark Amager her