Nyt partnerskab står sammen om at sætte fart på grønne lastbiler til Lynetteholm

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 14. oktober 2022.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

14. oktober 2022

Nyt partnerskab står sammen om at sætte fart på grønne lastbiler til Lynetteholm

Et partnerskab på tværs af jordtransportbranchen vil bruge Lynetteholm til at kickstarte en bæredygtig omstilling af landets tunge transport. Partnerskabets aktører kommer alle med et stort fokus på at skabe grønnere transportformer og samler nu kræfterne om nye emissionsfrie løsninger med udgangspunkt i jordtransporter til Lynetteholm. 

I Københavns gader og stræder kan man i dag opleve både renovationsbiler, personbiler og bybusser, der har skiftet de fossile brændstoffer ud med el og andre grønne drivmidler.

Anderledes ser det ud for de lastbiler, som i dag kører med store mængder overskudsjord fra hovedstadens mange byggepladser til det eksisterende jorddepot i Nordhavn, og som fremover skal køre jord til Lynetteholm.

Det vil et nyt partnerskab på tværs af transportører, lastbilproducenter, jordhåndteringsfirmaer, bygherrer og myndigheder udnytte til at fremme bæredygtig tung transport med Lynetteholm som case. Det fortæller adm. direktør i By & Havn Anne Skovbro:

Fremover skal Lynetteholm modtage og genbruge jord fra København og omegns mange byggeprojekter. Med det her partnerskab viser vi, at den samlede jordtransportbranche står sammen, og at vi sammen er klar til at flytte branchen i en langt grønnere retning og sikre flere el-lastbiler og andre CO2-reducerende løsninger. Det er et stærkt signal.

Adm. direktør, Anne Skovbro, By & Havn

I dag kører mere end 99 procent af Danmarks 42.000 lastbiler på fossile brændstoffer. Analyser viser, at der er et stort potentiale i at reducere både CO2, støj og partikelforurening samt forbedre chaufførernes arbejdsmiljø ved en grøn omstilling af den tunge transport. Denne omstilling ønsker partnerskabet at bidrage aktivt til.  

Partnerskabet for bæredygtig omstilling af tung transport mødtes første gang i april 2022 og har drøftet behov, barrierer og potentialer for en CO2-reducerende transport.  I partnerskabet er der enighed om, at der er brug for flere grønne tanknings- og lademuligheder til lastbiler i København, og partnerskabet vil i første omgang fokusere på to konkrete tiltag i forbindelse med, at Lynetteholm etableres.

El-ladestandere og rabatordning

Det ene er at afdække muligheden for at få etableret el-ladestandere til lastbiler nær Lynetteholms jordmodtageanlæg via et pilotprojekt. Jordmodtageanlægget er p.t. er under opførelse på Refshaleøen, og planlægges færdigbygget næste år.

Pilotprojektet skal være med til at indsamle erfaringer, som kan bidrage til en fremtidig bæredygtig omstilling af den tunge transport i hele Danmark.    

Det andet konkrete tiltag er at undersøge mulighederne for en grøn rabatordning til transportørerne ved kørsel med nulemissionskøretøjer til Lynetteholms jordmodtageanlæg.

Partnerskabet ser frem til at følge udviklingen i de fælles initiativer. By & Havn vil som bygherre på Lynetteholm og driftsansvarlig for Lynetteholms kommende jordopfyld påtage sig opgaven med at sikre fremdrift i afdækningen af de fælles målsætninger om en grønnere jordtransport til Lynetteholm.

Partnerskabet for bæredygtig omstilling af tung transport, oktober 2022.
Partnerskabet for bæredygtig omstilling af tung transport, oktober 2022.

 

Partnerskabets medlemmer pr. oktober 2022:

 • By & Havn
 • DI Transport
 • Dansk Erhverv
 • DTL (Danske Vognmænd)
 • ITD (Brancheorganisation for den danske vejgodstransport)
 • Vognmandslauget
 • DSV Transport A/S
 • Scania Danmark
 • Volvo Trucks Denmark
 • RGS Nordic (Håndtering og rensning af forurenet jord)
 • Norecco (Modtagelse, behandling og slutdisponering af overskudsjord)
 • G.S.V. Materieludlejning A/S
 • Metroselskabet
 • HOFOR
 • ByK (Københavns Kommune)
 • NCC
 • We Build Denmark (Bygge- og anlægsbranchen)

 

Læs mere om Lynetteholm på www.byoghavn.dk/lynetteholm/, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet om Lynetteholm. Tilmeldingen finder du nederst på siden.