Ny tidsplan for lukning af Lynetteløbet i Københavns Havn

18. september 2023

Ny tidsplan for lukning af Lynetteløbet i Københavns Havn

By & Havn rykker lukningen af sejlrenden Lynetteløbet til mandag den 23. oktober 2023. Det betyder, at al fritidssejlads kan benytte Lynetteløbet til og med efterårsferien.

På Søfartsstyrelsens hjemmeside om sejladsforhold - Efterretninger for Søfarende - har det tidligere fremgået, at Lynetteløbet lukkes i dag mandag den 18. september 2023.

Efter dialog med Søfartsstyrelsen er det aftalt, at lukningen af Lynetteløbet rykkes til mandag den 23. oktober 2023. Det gør det muligt for al fritidssejlads at benytte Lynetteløbet til og med efterårsferien 2023.

Den planlagte lukning af Lynetteløbet sker forud for opstart af arbejdet med at anlægge næste fase af Lynetteholms omkreds (perimeter).

Som led i anlægsarbejdet vil der i første omgang blive markeret to arbejdsområder til søs. Et mindre arbejdsområde i vandet ud for Levantkaj i Nordhavn, og et større område mellem Refshaleøen og Kronløbet, der markerer Lynetteholms fase 2- arbejdsområde.

På billedet ses de to kommende arbejdsområder, som blive markeret med gule bøjer. Husk, at der fortsat kan komme ændringer, og det derfor er vigtigt som sejler løbende at orientere sig på Efterretninger for Søfarende.

Arbejdsområde

Frem mod lukningen vil der blive iværksat forskellige tiltag i Kronløbet, der skal tilvejebringe en effektiv regulering af erhvervs- og fritidssejladsen i løbet.

Vi vil frem mod den 23. oktober opdatere Lynetteholms hjemmeside omkring lukningen af Lynetteløbet, herunder hvordan fritidssejlads fremover skal sejle i Kronløbet https://byoghavn.dk/lynetteholm/sikkerhed-for-sejlere/

Du kan også følge med via Lynetteholms nyhedsbrev, hvor vi løbende fortæller om ændrede sejladsforhold. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via denne side: https://byoghavn.dk/lynetteholm/presse-og-nyheder/