Gå-hjem-møde: Sådan planlægger vi en bæredygtig energiforsyning i Nordhavn

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 12. januar 2023.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

12. januar 2023

Gå-hjem-møde: Sådan planlægger vi en bæredygtig energiforsyning i Nordhavn

Den 25. januar fra kl. 17-18:45 åbner By & Havn sammen med HOFOR, Radius, Innargi og Københavns Kommune for maskinrummet og deler viden om, hvordan vi planlægger en bæredygtig el- og varmeforsyning i Nordhavn.

Visionen for byudviklingen af Nordhavn har fra første færd været at skabe fremtidens bæredygtige bydel. Et vigtigt element i at skabe bæredygtige byer er, at de bliver forsynet med grøn energi, og denne vinter har den lokale og bæredygtige energiinfrastruktur vist sig endnu mere aktuel, efter at krigen i Ukraine har medført en energikrise i hele Europa.

I denne tid rykker visionen for Nordhavn endnu et skridt nærmere med planlægningen af en lokal og bæredygtig el- og varmeforsyning, hvor forskellige løsninger såsom geotermi, havvandsvarmepumper, fjernkøling og lavtemperaturfjernvarme forventes at blive kombineret i samspil med det samlede varmesystem for hele hovedstaden. Energiplanlægningen samler en række eksperter og institutioner fra HOFOR, Cerius-Radius, hovedstadens varmeselskaber, Innargi og By & Havn.

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 17-18:45 inviterer vi til et gå-hjem-møde, hvor man kan blive klogere på energiplanlægningen af Nordhavn, forsyning af strøm til en helt ny bydel og de forskellige typer af varmeforsyningsløsninger, der er på vej, og hvor langt de er i proces.

Energiplanlægningen af Nordhavn, er en del af arbejdet med den såkaldte strukturplan for Nordhavn. Strukturplanen er et arbejdsværktøj for By & Havn, der giver det store overblik over, hvordan arealerne i Nordhavn kan anvendes og de mange delprojekter samles. Eksempelvis er det ved at blive afklaret, hvor metrolinjeføringen skal løbe i Ydre Nordhavn, der arbejdes for at bevare hele Nordhavnstippen og samtidig er vejen til den nye containerterminal i den yderste del af Nordhavn også ved at være fastlagt. Alle de forskellige delprojekter tegnes ind i strukturplanen, som løbende justeres til, så bydelen fortsat har en god sammenhæng og helhed. Energiforsyningen, og de dertilhørende tekniske anlæg, indgår i revisionen af strukturplanen.

Mødet foregår onsdag den 25. januar 2023 kl. 17-18:45 hos By & Havn på Nordre Toldbod 7, 1259 København K. Der vil være kaffe, the, vand og en let forplejning. 

For at deltage i gå-hjem-mødet skal man tilmelde sig på billetto.

PROGRAM:

 • Introduktion til strukturplanen og energiplanlægningen i Nordhavn
  Ingvar Sejr Hansen, udviklings- og salgsdirektør, By & Havn
 • Københavns Kommunes klimamål og fremtidens energisystem
  Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
 • Fremtidens fjernvarmeforsyning i Nordhavn med fokus på lokal produktion og aktive varmeforbrugere
  Charlotte Søndergreen, direktør forsyningsstrategi og Vind, HOFOR
 • Geotermi i Nordhavn
  Mathias Gammelgaard, direktør for strategisk varmeudvikling, Innargi
 • Strømforsyning i Nordhavn
  Christian Van Maarschalkerweerd, Lead Strategy Analyst Cerius-Radius
 • Spørgsmål fra salen
 • Samtale ved temaborde. Aftenens oplægsholdere fordeler sig i salen, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til de forskellige fagområder og få en samtale med eksperterne.

OPDATERET 27. JANUAR 2023: Hent præsentationen fra mødet

By & Havn reviderer strukturplanen i løbet af vinteren og foråret og inviterer til et offentligt informationsmøde om den reviderede plan. Mødet forventes at blive afholdt i forsommeren 2023.