By & Havn udfører supplerende miljøtekniske undersøgelser på Stejlepladsen

26. maj 2019

By & Havn udfører supplerende miljøtekniske undersøgelser på Stejlepladsen

Fra mandag den 27. maj og tre uger frem udfører By & Havn supplerende miljøtekniske undersøgelser på Stejlepladsen. Undersøgelserne vil komme til at foregå på Bådehavnsgade 57 og 59 samt Stejlepladsen.

 De nye miljøundersøgelser er et supplement til de undersøgelser der blev foretaget på Stejlepladsen i starten af april 2019, og de er et led i Københavns Kommunes beslutning om at påbegynde udviklingen af et nyt boligområde på Stejlepladsen.

Undersøgelserne vil foregå på følgende måde:  

  • Mandag den 27. maj og tirsdag den 28. maj foretages 9 boringer fordelt på Bådehavnsgade 57 og 59 samt Stejlepladsen. I boringerne vil der blive etableret et filter, der afsluttes med et betonmufferør i terræn. Disse boringer skal bruges til vandprøver og vil blive fjernet i midten af juli
  • Onsdag den 29. maj udtages vandprøver fra de 9 boringer
  • Tirsdag den 11. juni til 13. juni udføres prøvegravninger på Stejlepladsen med en minigraver samt poreluftmålinger
 Formålet med de miljøtekniske undersøgelser er at afgrænse omfanget af forurening i grundvandet samt fastsætte slagge/affaldsindholdet i jorden.
Det vil være muligt at gå og opholde sig på og omkring Stejlepladsen under hele arbejdsperioden.  
Arbejdet vil ske i respekt for den omkringliggende natur. Det er DJ Boringer og COWI, der udfører arbejdet for By & Havn.
Eventuelle spørgsmål skal rettes til By og Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen på tlf. 3053 5004 eller e-mail kwo@byoghavn.dk
De første miljø- geotekniske undersøgelser, der blev udført i april 2019, kan du finde uddybende information om på Stejlepladsens hjemmeside under ’Opdateret den 5. april 2019’