Underjordisk Udstillingssted for samtidskunst på vej i Ørestad

4. marts 2019

Foreningen KFP11 vil etablere et udstillingssted med samtidskunst i et stort, tomt lokale under Kay Fiskers Plads ved Ørestad station. I dag har Realdania offentliggjort at projektet modtager 1 mio kr. i fondsmidler, og dermed er kunsthallen tæt på realisering.

Foreningen, der består af en gruppe unge kunstnere, har udset sig en tom cykelkælder på 875 m2 i Ørestad som den helt rigtige ramme for et nyt udstillingssted i København, hvor de vil udstille samtidskunst af både etablerede og mindre kendte kunstnere. Den frivillige forening KFP11 er stiftet af en gruppe unge kunstnere til at udvikle og drive projektet.

Fra cykelkælder til udstillingssted

Oprindeligt var det store lokale under Kay Fiskers Plads tænkt som en cykelkælder, men i praksis blev kælderen ikke brugt af cyklisterne. Nu er det store, rå lokale på nippet til at blive omdannet til et underjordisk udstillingssted for samtidskunst.
Realdania har i dag offentliggjort at Ørestad Kunsthal, som projektets arbejdstitel er, modtager 1 mio. kr. i fondsmidler fra puljen Underværker, som bl.a. støtter projekter, der skaber rammer for nye fællesskaber og nytænker eksisterende bygninger. Dermed modtager projektet det maksimale beløb, der udloddes under puljen.

Lokalet er ifølge kunstnerne ”arkitektonisk og størrelsesmæssigt helt specielt og er, i sin grundform med de store betonvægge og ovenlysvinduer, perfekt til at vise samtidskunst i”.  Det skal dog igennem en større omdannelse, før det kan fungere som udstillingssted, og det er netop hvad fondsmidlerne skal gå til.

Kultur er bæredygtig byudvikling

By & Havn ejer det underjordiske lokale og har indgået et samarbejde med kunstnerne, for at bidrage til projektets realisering. Derfor stiller By & Havn lokalet gratis til rådighed i minimum 10 år og bidrager med 600.000 kr. til omdannelse af kælderen. Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn siger: 

”Lokalet har stået tomt i flere år og været et uudnyttet potentiale i Ørestad. I By & Havn udvikler vi bæredygtige bydele, og det handler ikke kun om miljø og klimasikring, men også om at skabe et aktivt bymiljø med kulturliv og foreninger. Ørestad er beriget med nogle af de største kulturinstitutioner i hovedstaden særligt inden for musik og sport, men med Ørestad Kunsthal får vi en helt ny type af kulturtilbud i området, som jeg er sikker på vil blive et rigtig godt og spændende indspark til både Ørestad og til København”.

KFP11’s vision er blandt andet også at bruge kunsten som et lokalt samlingspunkt, der binder Ørestad sammen, og de har allerede skabt samarbejder med forskellige lokale aktører:

”Vores vision er at skabe et lokalt forankret udstillingssted med kunst af høj kvalitet. Vi vil gerne levere et vedkommende kulturtilbud som giver Ørestad et kunstnerisk samlingspunkt, der ikke findes i bydelen i dag. Vi mener, at kunst bør være til stede i alle Københavns bydele og tror stærkt på kunsten som bindeled i vores fælles hverdag” fortæller foreningen.

Ørestad Kunsthal har desuden modtaget støtte fra Københavns Kommune og kan se frem til tilskud fra GF Ørestad City og Amager Vest Lokaludvalg til deres kommende udstillinger.

Læs mere om projektet på Realdanias side om Underværker.

Foreningen KFP11 kan kontaktes på kfp11@yahoo.com