Ydre Nordhavn – Anden høringsfase igangsættes

28. maj 2019

Ydre Nordhavn - Anden høringsfase  igangsættes

By & Havn og Copenhagen Malmö Port ønsker at etablere en containerterminal og en ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn og i samme forbindelse at gøre havnen dybere ud for de nye terminaler.

Der er tale om en udflytning af den eksisterende containerterminal på Levantkaj, der nedlægges når den nye containerterminal er etableret. Det sker for at skabe plads til byudviklingen længere inde i Nordhavn.

Projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM), og der skal i forbindelse hermed udarbejdes en miljøkonsekvensrapport med henblik på opnåelse af myndighedernes tilladelse til projektet.

I dag igangsættes anden høringsfase i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingerne for projektet. Høringsperioden strækker sig frem til den 29. juli 2019. Første høringsperiode blev gennemført   i maj 2018.

I høringsfasen er det muligt at komme med idéer og forslag til emner og forhold, der skal indgå i den videre miljøkonsekvensundersøgelse og -vurdering. Høringssvar indsendes til Miljøstyrelsen (forhold på land) og til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (forhold på vand), der efterfølgende behandler høringssvarene.