Venteliste for bådpladser ved Århusgadekvarteret genåbnes

29. juni 2022

Venteliste for bådpladser ved Århusgadekvarteret genåbnes

Ventelisten gælder for 37 bådpladser i Nordbassinet, samt 17 bådpladser i Redmolekanalen.

For at komme i betragtning til en bådplads i Århusgadekvarteret skal man stå på By & Havns venteliste.

For at blive optaget på ventelisten, skal du være bosiddende i Århusgadekvarteret, samt have en båd på max 2,5 m bredde, 6 m længde og 1 m dybdegang.

Det koster kr. 250,- at blive noteret på listen og herefter kr. 250,- årligt. Den årlige opkrævning betales april hvert år.

De til enhver tid gældende vilkår og ordensreglement kan findes her.

Ønsker du at blive noteret på ventelisten, bedes du sende en mail med navn, bopælsadresse samt tlf.nr. til udlejning@byoghavn.dk