Stor interesse for at se Lynetteholm til fods og til søs

29. juni 2022

Stor interesse for at se Lynetteholm til fods og til søs

Der var spørgelyst og solskin ved By & Havns første guidede gå- og sejltur om Lynetteholm tirsdag den 21. juni. Lynetteholms entreprenører, arkitekter og By & Havns adm. direktør viste deltagerne rundt til lands og til vands og fortalte om Københavns nye halvø og stormflodssikringsprojekt.

Kaffevognens espressomaskine spruttede ved Oceankaj i Nordhavn, da borgere og Lynetteholms-medarbejdere mødtes til en fælles snak om Københavns kommende halvø og stormflodssikring.

Alle deltagere blev udstyret med høretelefoner og faktaark, og By & Havns adm. direktør Anne Skovbro indledte med at byde velkommen og forsikre om, at den her første tur ikke bliver den sidste:

Det med at se og møde hinanden i virkeligheden fungerer godt, og vi synes, at de her gåture er et godt samtaleformat. Så dem kommer vi til at invitere til mange flere af efter sommerferien.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Vi genbruger jord til stormflodssikring

Den fælles tur begyndte på den yderste del af Nordhavn – lige ud for Nordhavns eksisterende jorddepot, hvor der i dag køres jord til fra Københavns mange byggeprojekter. Fra næste år skal jorden videre til Lynetteholm, og genbruges i opbygningen af Lynetteholms stormflodssikring. Det forklarede Anne Skovbro på den første del af turen.

Det var forventningen, at der ville være plads til jord fra tyve års byggeprojekter her i Nordhavn, men efter ti år, hvor jorddepotet har modtaget ca. 2,5 mio. tons jord om året, er det fyldt op. Og det er her, at Lynetteholm kommer ind i billedet. For Lynetteholm kommer til at afløse jorddepotet her i Nordhavn, og på den måde bliver overskudsjord til både nyt land og stormflodssikring.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Prognoser for fremtidige havvandstigninger viser, at store dele af Christianshavn og Indre by vil være i risiko for oversvømmelser ved kraftige storme fra nord. I forbindelse med stormen Bodil i 2013 steg vandstanden i Københavns Havn med 1,63 centimeter, så det var faktisk tæt på at gå galt allerede dengang, forklarede Anne Skovbro:

Københavns kajkanter er cirka to meter over daglig vande og derfor sårbare over for kraftige vinterstorme, som kan udløse en stormflod. Københavns Kommune har vurderet, at der er brug for en ydre stormflodssikring, som kan beskytte byen mod fremtidige havvandsstigninger - og det skal Lynetteholm bidrage til i kombination med en sluse mellem Lynetteholm og Nordhavn.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

BF3I2195

Naturlig ny kystlinje

Fra Nordhavns jorddepot gik turen videre langs Oceankaj til kajkanten ved krydstogtterminal 1 med kig til Trekroner og det vandområde, hvor Lynetteholm i fremtiden skal ligge. Lynetteholm kommer til at adskille sig fra et en mere klassisk kystsikring, som fx et højt dige, fordi øen får en naturlig ny kystlinje.

Når vi nu udvider byen, er det oplagt at bygge et grønt kystlandskab, der kan fungere som en del af stormflodssikringen, og i det hele taget lave et design, hvor vi tænker naturen mere ind, så vi får skov, strand og en blød og flad kystlinje, der giver mulighed for rekreativ brug af vandet.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

En sejltur over Lynetteholm

Næste stop på turen var en sejltur ind over det vandareal, som fra næste år er klar til at blive fyldt op og genbruge jord fra Københavns mange byggeprojekter.  

Under sejlturen fik deltagerne mulighed for at se nogle af de arbejdspramme, som dagligt er på vandet i opbygningen af Lynetteholm. Ulrik Andreasen, der er projektansvarlig hos Per Aarsleff A/S, og som er entreprenør på første del af Lynetteholm, forklarede på turen:

Vi krydser nu Lynetteholms perimeter, som vi kalder det. Det er omkredsen, det vil sige den kommende stendæmning, som skal udgøre kanten på Lynetteholm”.  

Lynetteholm forventes at være fyldt helt op med jord om cirka 30 år. Til den tid vil den samlede halvø være godt 2,8 kvadratkilometer.

BF3I2787

Senior projektchef Ulrich Jørgensen fra Munck Havne & Anlæg deltog også på turen. Ulrich fortalte om, hvordan Munck er i gang med at anlægge Lynetteholms nye adgangsvej for jordtransporter, som anlægges fra Prøvestenen til Refshaleøen, og det jordmodtageanlæg, der fremover skal modtage jord til Lynetteholm.   

BF3I2866

Hvad med spuns og boliger?

På turen var der en god spørgelyst fra deltagerne. Der blev blandt andet spurgt til spuns – det vil sige det arbejde, hvor lodrette jernspuns bankes på plads i havbunden. Det kan være en larmende proces, men her var der en god nyhed til særligt beboerne i Nordhavn.

Det er slut med spunsarbejdet, og det er der nok mange, der er glade for. For vi ved godt, at lyd bevæger sig let hen over vand”, forklarede Anne Skovbro. Lynetteholm var fra starten designet til, at godt 900 meter af den nordlige perimeter tæt på Nordhavn skulle være jernspuns, men Folketinget har nu besluttet, at hele perimeteren skal bygges af stendæmninger, og det vakte glæde blandt deltagere fra Nordhavn.

Andre spurgte til, hvad der skal blive af det havbundsmateriale, der bliver gravet op i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm, og som nu ikke længere må klappes nær Køge Bugt. Her forklarede Anne Skovbro, at det opgravede materiale fremover skal indbygges i Lynetteholm og dermed blive en del af Lynetteholm sammen med overskudsjorden fra byggeprojekterne.

Der blev også spurgt til, hvordan Lynetteholm påvirker gennemstrømningen i Øresund. Og her henviste Anne Skovbro til Lynetteholms miljøvurdering, der vurderer, at Lynetteholm ikke har en væsentligt påvirkning på vandgennemstrømningen.

Nogle fortalte også, at de gerne ville blive så gamle, så de kan nå at opleve Lynetteholm stå helt færdigt. Og andre igen var overraskede over at høre, at det kun er anlæg af Lynetteholm som jorddepot og stormflodssikringsprojekt, der er politisk vedtaget. Planerne om boliger, metro og en Østlig Ringvej til Lynetteholm er ikke vedtaget endnu, fortalte Anne Skovbro under turen.

Det overraskede mig faktisk. Jeg tror, at mange tænker, at det er politisk vedtaget at anlægge en hel bydel”, sagde en af deltagerne, da turen var slut.

Du kan læse mere om Lynetteholm, og hvad der er besluttet, i de faktaark, som deltagerne fik omdelt på gå- og sejlturen.

Få seneste nyt om Lynetteholm

Efter sommerferien vil By & Havn udsende invitation til flere gåture via Lynetteholms nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.