Så er der sat strøm til Ørestads runde og grønne P-hus Hannemann

2. februar 2021

Så er der sat strøm til Ørestads runde og grønne P-hus Hannemann

I dag åbner P-hus Hannemann - et nyt, rundt og visionært P-hus i Ørestad Syd. Huset giver Ørestad 18 nye el-ladepladser og grønne unikke facader på Hannemanns Allé.

Der bliver nu rige muligheder for at parkere i et nyt og grønt parkeringshus i den østlige del af Hannemanns Allé i Ørestad Syd, hvor P-hus Hannemann netop har slået dørene op.

Det helt særlige ved det cylinder-formerede P-hus er facadens yderside der i hele parkeringshusets højde har fået etableret plantekasser med forskellige siv- og græsplanter, som inden for et par år vil give parkeringshuset en grøn facade. Det grønne går også igen nedenfor parkeringshuset, hvor der er plantet bede og træer ved indkørslen og hele vejen rundt om det nye parkeringshus.

Hannemann Alle147

Inde i P-huset er der i midten et elevatortårn og en trappe, der snor sig hele vejen op gennem huset med svævende broer til parkeringsdækkene. Midten er beplantet med slyngplanter, som på sigt vil begrønne både trappe og broer. Huset er designet med åbne facader, der får tankerne ledt hen på en lang række af åbne vinduer, hvor der er mulighed for at kigge ud og få sollys ind. Det gør huset lyst og imødekommende at færdes i, og så skaber det en naturlig udluftning. Der er også tænkt bæredygtigt i forhold til husets belysning. Al belysning er LED-lys, som er bevægelses- og sensorstyret, hvilket er med til at reducere det samlede elforbrug betydeligt.  

P-hus Hannemann er By & Havns første færdigbyggede P-hus på Hannemanns Allé i Ørestad Syd, og åbner med i alt 18 el-ladepladser, som både vil komme beboere, medarbejdere og gæster i området til gode. I sommeren 2020 søsatte By & Havn en ny strategi for opladning af elbiler med det formål at imødekomme et stigende behov for opladning.

Hannemann Alle63

I By & Havn har vi høje målsætninger om at skabe moderne og velfungerende P-huse, som får bilerne væk fra gaderne og frigiver plads til byliv og byrum i gadeplan. Samtidig ved vi, at flere og flere ønsker en elbil, og derfor er det helt centralt, at vores parkeringshuse også kan levere tryghed for nem og hurtig opladning af el-bilen, og det kommer Hannemanns til at kunne.

By & Havns direktør for Ejendomme & Byliv, Henrik Steenstrup.

P-hus Hannemann bliver offentligt tilgængeligt, og vil være åbent hele døgnet rundt. Parkeringshuset er særligt tænkt til at skulle betjene ansatte og gæster til erhvervsbyggerierne i den østlige ende af Hannemanns Allé og langs Metrovej. På sigt skal parkeringshuset også betjene de boliger, der skal opføres på byggefeltet nord for parkeringshuset, hvor der i dag er terrænparkering.

I selve parkeringshuset er der desuden indrettet 17 parkeringspladser til brug for parkanter med gyldigt handicapparkeringskort. Derudover er der indrettet fire parkeringspladser uden for parkeringshuset til brug for parkanter med høje handicapbusser. Det er gratis at benytte handicapparkeringspladserne, når man kan fremvise gyldigt handicapparkeringskort.

Hannemann Alle86

FAKTA: P-hus Hannemann

  • Parkeringshuset er tegnet af Christensen & Co og opført af 5E
  • Det har plads til cirka 560 køretøjer fordelt på syv etageomgange.
  • Parkering i P-hus Hannemann er tilladt med gyldig digital p-tilladelse fra PARKinCPH til Ørestad samt mod betaling via app eller betalingsautomat.
  • Du kan læse mere om priser og vilkår på ParkInCPHs hjemmeside.
  • Parkeringshuset er indrettet med 18 ladepladser til opladning af elbiler.
  • Alle ladepladser er forsynet med en 22 kW ladeboks, som drives af ladeoperatøren Spirii.