Nyt idékatalog sætter fokus på trafiksikkerhed i Københavns Havn

11. august 2020

Nyt idékatalog sætter fokus på trafiksikkerhed i Københavns Havn

Der er stor interesse for at bruge Københavns Havn og det øger trafikken i havnen. Derfor har By & Havn fået udarbejdet et idékatalog til nye sikkerhedstiltag i havnen, blandt andet med input fra havnens mange brugere. Et udvalg af tiltag bliver nu kvalificeret, så de på sigt kan blive søsat.

Trafikmålinger, observationer og workshops med havnens mangeartede aktører har dannet baggrund for en analyse af den nuværende trafikale situation i Københavns Havn, som Via Trafik Rådgivning har udarbejdet for By & Havn. Det har ført til et katalog af store og små ideer, der kan forbedre den trafikale sikkerhed. Ideerne omhandler blandt andet ensretninger i kanaler, forbedret skiltning og indførelsen af ’bløde zoner’, hvor de bløde brugere såsom SUP og kajak adskilles fra den motoriserede trafik ved hjælpe af bøjemarkeringer, der optegner en vandvej til de bløde brugere tæt ved kanten.

Kajakker og turbåde i Københavns Havn

By & Havn vil nu arbejde videre med et udvalg af ideerne i samarbejde med forskellige relevante partnere, herunder Københavns Politi, Hovedstadens Beredskab og nogle af havnens aktører. Det er således ikke alle ideerne, der vil blive implementeret i Københavns Havn, men inden for de næste år, bliver der igangsat en række nye initiativer, som kan bidrage til udviklingen af en sikker og tryg havn. Når tiltagene er bearbejdet og klar til at blive søsat, vil der blive kommunikeret om det på By & Havns hjemmeside og til havneseminaret, der afholdes to gange om året.

Mennesker til workshop
Workshop igang

Tak til alle jer, der bidrog til trafikanalysen med jeres store viden, engagement og erfaringer fra havnen.