Nyt fra bestyrelsen – 26. august 2020

31. august 2020

Nyt fra bestyrelsen - 26. august 2020

By & Havns bestyrelse har på sit møde 26. august 2020 bl.a. drøftet:

Mads Lebech er udtrådt af By & Havns bestyrelse pr. 15. august 2020.

By & Havns bestyrelse har på sit møde 26. august 2020 bl.a. drøftet By & Havns Halvårsrapport 2020:

By & Havns resultat for 1. halvår af 2020 er, set i lyset af de negative økonomiske effekter fra corona-udbruddet, tilfredsstillende.

Hele By & Havns Halvårsrapport 2020 er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Derudover drøftede og godkendte bestyrelsen en række salgssager. De konkrete salgssager vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.