Nyt fra bestyrelsen – 19. juni 2020

23. juni 2020

Nyt fra bestyrelsen - 19. juni 2020

By & Havns bestyrelse har på sit møde 19. juni 2020 bl.a. drøftet:

  • Etableringen af et pilotprojekt for opladning af elbiler i By & Havns parkeringsanlæg.
  • Status på By & Havns Forretningsstrategi 2020-2023.

Bestyrelsen drøftede status for By & Havns ambitioner og målsætninger for perioden 2020-2023, herunder status på de konkrete målsætninger for de forskellige forretningsområder; arealudvikling, udlejning, parkering, havnedrift og projektselskaber.

Bestyrelsen drøftede derudover status på indsatser vedr. byliv, bæredygtighed og kommunikation.

Mødet blev for første gang i 2020 afholdt fysisk.