Nye muligheder for Stand Up Paddle i havnen

4. april 2019

Nye muligheder for Stand Up Paddle i havnen

Den fremvoksende sport Stand Up Paddle bliver nu gjort lovlig i dele af Københavns Havn. Det sker på baggrund af en række vellykkede pilotprojekter og som led i arbejdet med By & Havns nye havnestrategi.

Vandsporten Stand Up Paddle (SUP), hvor man står op på et paddleboard og padler sig frem, er i vækst. Men indtil 2018 var det ikke lovligt at padle SUP i Københavns Havn af sikkerhedsmæssige årsager.

Gennem de senere år er der vokset et aktivt klubmiljø frem for SUP ved Holmen, og dermed også et ønske om at bruge resten af havnen til SUP. Vandarealerne ved Holmen ligger uden for Københavns Havns vandarealer, og således uden for det gældende regelsæt for havnen. Som et led i By & Havns arbejde med en ny havnestrategi, har By & Havn i samarbejde med SUP-foreningerne gennemført en række pilotprojekter, hvor det har været muligt at dyrke SUP i udvalgte dele af havnen både sommer og vinter.

Padler-Sydhavn-02042019_pdf3-2

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne er det nu besluttet, at gøre dele af havnen til permanente områder for SUP samt at udvide mulighederne for SUP i vintersæsonen.

Havnen skal være sikker og tryg for de mange forskellige typer af brugere, og derfor har vi gennem det sidste års tid testet forskellige områder i havnen til SUP. Det har været en succes og foreningerne har taget et stort ansvar for at skabe en god og sikker kultur i havnen omkring deres sport. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan gøre store dele af havnen til permanente områder til SUP’erne.

Havnefoged Morten Johansen, By & Havn

Michael Lindberg, projektchef i Dansk Surf & Rafting Forbund siger om de nye muligheder:

“Som nationalt forbund for SUP sporten er vi naturligvis meget positive for, at der nu udvides med et større areal, for dem som ønsker at dyrke SUP i Københavns Havn. SUP er en tur-sport og vi håber derfor at kunne fortsætte samarbejdet med By & Havn, hvor vi tester nye ruter og muligheder for SUP i havnen, så sporten kan blive tilgodeset på linje med andre lignende aktiviteter i havnen såsom roning, kajak, andre fritidsfartøjer m.v.”

Tag på langtur syd for Langebro

Vandarealerne mellem Langebro og Slusen blev testet med succes som SUP-område sidste sommer. Derfor bliver området nu gjort permanent lovligt for SUP og gøres tilmed endnu større, da det udvides med havnearealerne syd for Slusen. Det betyder, at hele arealet syd for Langebro stilles frit til rådighed for SUP-sporten, og det åbner for helt nye muligheder for langture ud fra det centrale København. Man kan f.eks. ro til Hvidovre Havn og få en is eller tage turen rundt langs Amagers kyst.

Ligeledes bliver den midlertidige tilladelse til SUP i Nordbassinet i Nordhavn permanent.

Vintersæsonen forlænges frem til 15. maj

I forbindelse med havnestrategien ser By & Havn på mulighederne for at arbejde med sæsonbestemte aktiviteter, så havnen bruges året rundt men også kan bruges på forskellig vis i løbet af året. Hen over vinteren er Stand Up Paddle ad en fastlagt rute fra Holmen til arealerne syd for Langebro blevet afprøvet, så SUP-foreningslivet ved Holmen kunne komme ad vandvejen til arealerne syd for Langebro. Tilladelsen for denne rute gjaldt oprindeligt frem til den 1. april, men er nu forlænget til den 15. maj, hvor badesæsonen og de travle måneder i havnen starter. Ligeledes forlænges tidsperioden i efteråret. Vintersæsonen, hvor SUP-ruten mellem Holmen og Langebro frem over er åben, løber således fra 15. september til 15. maj, og vintersæsonen er således forlænget med 2 måneder.

Klik på kortet og se, hvor du kan SUP'e året rundt, og hvor du kan SUP'e frem til den 15. maj, hvor vintersæsonen slutter.

Her kan du SUP'e i Nordhavn året rundt.

kort_nordhavn_sup_1600px-1

Topfoto: Watchme Media

Kontaktpersoner

Kristian Wederkinck Olesen
Kommunikationschef
Tlf: 30 53 50 04
Carsten Arlund
Redaktør - billedredaktør
Tlf: 20 75 17 01
Lotte Rosenholm
Kommunikationskonsulent
Tlf: 24 20 52 26