Nordhavns første fossilfrie byggeplads er i fuld gang

7. december 2021

Nordhavns første fossilfrie byggeplads er i fuld gang

På Skt. Petersborg Plads i Nordhavn er et nyt byrum ved at blive anlagt og særligt for arbejdet er, at det er den første byggeplads i Nordhavn, hvor maskinerne drives af fossilfri brændsel. Det reducerer CO2-udledning, støj og lugt til gavn for både klimaet og naboerne.

Nordhavn er fremtidens bæredygtige bydel – det var den helt overordnede vision, da de første streger blev sat til bydelen, og det er fortsat en hjørnesten, når Nordhavn udvikles. De bæredygtige og skånsomme muligheder inden for byggeriet udvikler sig hele tiden, og nu har By & Havn igangsat den første fossilfrie byggeplads i Nordhavn.

En fossilfri byggeplads betyder, at der ikke bliver udledt fossile brændstoffer såsom kul, olie og naturgas på byggepladsen. I stedet bruger maskinerne f.eks. HVO-diesel, som er et 100% fossilfrit dieselalternativ. Det er biologisk nedbrydeligt og reducerer CO2 udledningen med op til 90% sammenlignet med fossil diesel og skåner derved klimaet for en god portion CO2.

Samtidig giver det en række klare fordele for det lokale nærmiljø og arbejdsmiljøet på byggepladsen.

petersborg1

Skt. Petersborg Plads er omgivet af et rigt byliv, da den trekantede plads ligger kilet ind imellem boliger, BIG bio, en netto og P-hus Lüders med Konditaget på toppen. Det er også en af årsagerne til at netop denne byggeplads blev udvalgt som den første fossilfrie byggeplads i Nordhavn, fortæller Hans Vasehus, der er anlægschef og havnebygmester i By & Havn.

Skt. Petersborg Plads er vores første forsøg med fossilfrie byggepladser, og vi har blandt andet valgt denne byggeplads, fordi den ligger midt i et tætbeboet område, hvor der færdes mange mennesker. Indtil videre skrider arbejdet rigtig fornuftigt frem, og når det er afsluttet, vil vi se på at udrulle fossilfrie byggepladser til andre af By & Havns byggepladser.

Hans Vasehus, anlægschef og havnebygmester i By & Havn.

Både støj- og lugtgener har været mindre på Skt. Petersborg Plads, end hvis der var tale om en ordinær byggeplads. Støjen fra udstødningen er med det fossilfrie brændsel nemlig 1,5-2 dB lavere, og det er en hørbar forskel, når man er tæt ved, og samtidig udledes der færre partikler til luften og mindre røg. Det er godt for både miljøet, naboer og arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Byggeriet har en lang værdikæde hvor flere og flere led sætter fokus på bæredygtighed. Den udvikling er HedeDanmark, der er entreprenør på Skt. Petersborg Plads, en del af. 

Vi er utrolig glade for at være med i et projekt som Skt. Petersborg Plads, hvor bæredygtigheden bliver sat i højsædet. Det er en del af vores målsætning, at vi som virksomhed skal være endnu grønnere, og derfor er det glædeligt at kunne udføre arbejdet på en bæredygtig måde sammen med By & Havn, der også har grønne visioner.

Claus Lorenzen, divisionsdirektør for Landskab og Anlæg i HedeDanmark.

FAKTA OM FOSSILFRIE BYGGEPLADSER:
En fossilfri byggeplads betyder, at der ikke bliver udledt fossile brændstoffer såsom kul, olie og naturgas på byggepladsen. I stedet anvendes f.eks. HVO-diesel 2. gen. Som er et 100% fossilfrit dieselalternativ. Fordelene ved det er at det:

  • Er op til 90% CO2 reducerende ift. fossil diesel
  • Kan anvendes i alle almindelige dieselmotorer
  • Er lugtfrit og udleder færre luftpartikler (ca. 25% reduktion) og giver dermed et bedre arbejdsmiljø og færre støjgener til naboer
  • Er et mere rent brændstof, der reducerer sod i motorer og rensningssystemer
  • Reducerer udstødningsstøj med 1.5-2.0 dB (som tydeligt kan opfattes af øret, hvis man befinder sig tæt ved)
  • Mindsker røgudvikling til gavn for nærmiljøet
  • Er biologisk nedbrydeligt

Der er på nuværende tidspunkt også nogle udfordringer ved fossilfrie byggepladser. Nogle af udfordringerne er, at forsyningssikkerheden af HVO er uklar, hvis efterspørgslen stiger markant. HVO er 4-5 kr. dyrere pr. liter end konventionel diesel og dvs. ca. 130 kr. dyrere i timen for en 30 tons gravemaskine.

 

FAKTA OM SKT. PETERSBORG PLADS: BLIVER EN DUKKERT I HAVET:
Kantet ind imellem boliger, BIG bio, en netto og P-hus Lüders med Konditaget på toppen ligger den trekantede Skt. Petersborg Plads, hvor der netop nu er ved at blive skabt en nedsænket park med plads til leg og ophold. Parkens reference er havet, og farverne holdes derfor i blå og grønne toner. Legeredskaberne vil bl.a. bestå af muslingeskaller og søstjerner og i bedene langs kanten vil en række af perlelignende lamper skabe et stemningsfuldt lys.