Høring om Lynetteholm

Opdateret den 31. oktober 2019:

Debatmøde om Lynetteholm

Der var stor interesse og fremmøde til debatmødet den 30. oktober i Krydstogtterminal 3 i Nordhavn. Herunder kan du finde diverse oplæg, som blev præsenteret på mødet.

Den offentlige høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm løber frem til den 8. november. Hvis du har input, forslag og bemærkninger til projektet, så send dem til Miljøstyrelsen senest den 8. november pr. mail på mst@mst.dk, eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. 

Du finder alle præsentationer fra debatmødet i vores mediearkiv eller enkeltvis herunder. 

Aftenens program:

IMG_0325

Opdateret den 31. oktober 2019:

By & Havn og Miljøstyrelsen har igangsat en offentlig høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm.

Høringsperioden løber frem til fredag den 8. november 2019.

Høringen giver alle mulighed for at komme med input til selve projektet samt hvilke miljøpåvirkninger, der bør undersøges.

Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for VVM-undersøgelsen, og det er dem, man skal sende sine idéer og forslag til.

På hjemmesiden findes bl.a. forklaring på miljøvurderingen, et idéoplæg vedrørende Lynetteholm til download samt et notat om de planlagte undersøgelser.