Lynetteholm: Spunsarbejde i Prøvestenskanalen begynder i dag

17. maj 2022

Lynetteholm: Spunsarbejde i Prøvestenskanalen begynder i dag

De næste tre uger udfører entreprenør Munck Havne & Anlæg spuns-arbejde ved ny dæmning i Prøvestenskanalen. Hvis du vil sejle igennem i entreprenørens arbejdstid, så kontakt gerne Munck Havne & Anlæg pr. telefon. Udenfor arbejdstid er der fri passage gennem dæmningen for alle fartøjer.

I Prøvestenskanalen mellem Prøvestenen og Kraftværkshalvøen er entreprenør Munck Havne & Anlæg i fuld gang med at opbygge dæmningen til Lynetteholms jordtransportvej.

Dæmningen får en bro med vægge af spuns, en slags kanal gennem dæmningen, som vil gøre det muligt for mindre motorbåde, kajakroere m.fl. at sejle under jordtransportvejen og ind og ud af Prøvestenskanalen, efter jordtransportvejen er anlagt.

I dag går arbejdet med at spunse til gennemsejlingskanalen i gang, og entreprenør Munck Havne & Anlæg har varslet, at arbejdet vil være afsluttet indenfor cirka tre uger.  

Kontakt til Munck & Havne og Anlæg

By & Havn og Munck Havne & Anlæg har forud for spuns-arbejdet haft møde med Københavns Motorbådsklub, hvis ind- og udsejling ligger ud for den nye dæmning. Det er aftalt med motorbådsklubben, at man ved gennemsejling i entreprenørens arbejdstid kan kontakte Munck Havne & Anlæg, så det sikres, at Muncks medarbejdere er opmærksomme, hvis der ønskes gennemsejling.

Kontakt til Munck Havne & Anlæg skal ske via: Formand for spuns-arbejdet Mikkel Hommeltoft på tlf. 2922 3234

Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det at kontakte Mikkel, så vi sikrer en sikker gennemsejling for alle under arbejdet.

Arbejdstider

Munck Havne & Anlæg arbejder mandag til torsdag, og da spuns-arbejdet er i kategorien særligt støjende arbejde, vil det kun blive udført i tidsrummet mellem kl. 8.00 til 17.00.

Udenfor arbejdstiden, det vil sige fra torsdag kl. 17.00 til mandag kl. 8.00, er der fri passage, og ikke behov for at kontakte Munck Havne & Anlæg.

Ovenstående billede er fra april og viser opbygningen af dæmningen på tværs af Prøvestenskanalen. Spunsarbejdet, der begynder i dag, vil blive udført fra selve dæmningen, og kræver derfor ikke skibe i vandet. Derfor vil sejlrenden i midten af dæmningen være farbar under arbejdet.

Opgradering af sømarkeringer

I dialogen med Københavns Motorbådsklub er det også aftalt at opgradere de nuværende sømarkeringer ved sejlrenden gennem dæmningen.  Der vil blive udlagt to solcelledrevne lysbøjer henholdvis nord og syd for dæmningen. Når Søfartsstyrelsen har godkendt udlægningen af sømarkeringen vil den blive udført af By & Havn.  

Den gittermast, som støtter kabelbanen ved Copenhage Cable Park, og som står tættest på dæmningens sejlrende, vil samtidig få påført rød refleks, så den bliver mere synlig under sejlads i mørke. (Den mast, som ses i baggrunden på ovenstående foto)

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at By & Havn på mail: info@byoghavn.dk