Landstrøm i København får hjælpende hånd fra EU

15. august 2020

Landstrøm i København får hjælpende hånd fra EU

På trods af de manglende krydstogsskibe i Københavns Havn i år, så er arbejdet med at etablere landstrøm I Københavns Havn i fuld gang og i denne uge er der kommet økonomisk hjælp fra EU til etablering af landstrømsanlæg.

EU har netop afsat 60 mio kroner til etablering af landstrømanlæg i Aarhus Havn og Københavns Havn, så krydstogtskibene kan tilsluttes elforsyningen i land, mens de ligger til kaj. Etablering af landstrømanlæggene vil kunne bidrage til at reducere udledningen af CO2, NOx og partikler samt reducere luftforureningen i havneområderne.

Det sker som et led i, at EU’s medlemsstater i denne uge godkendte EU-Kommissionens forslag til støttetildelinger fra EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Det betyder, at fire danske projekter vil modtage støtte for et samlet beløb af cirka 406 millioner kroner. I denne pulje vil 60 mio. kr. blive øremærket til etablering af landstrømsanlæg i København og Århus Havn.

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, er glad for støtten:

”Der er ingen tvivl om, at denne hjælpende hånd fra EU vil være med til at sætte farten op på vores muligheder for at projektere og etablere landsstrøm i København. Vi er allerede nu i gang med at kigge både på Langelinie og ved Oceankaj i Nordhavn i forhold til etableringen af landstrøm, som på sigt skal være med til at levere bæredygtige løsninger på krydstogtstrafikken og mindske luftforureningen fra krydstogtsskibe i København”.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn

Udover støtten til landstrøm i København og Århus, har EU's infrastrukturfond også tildelt støtte for cirka 317 millioner kroner til etablering af en ny Storstrømsbro, mens jernbanen mellem Ringsted og Femern, der er et led i Femern Bælt-projektet, modtager cirka 29 millioner kroner i støtte.

Kontakt:

By & Havn, Kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen, tlf.: 30535004, mail: kwo@byoghavn.dk