Kunstneren Bjørn Nørgaard etablerer 30 kunstnerværksteder ved Tunnelfabrikken i Nordhavn

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 20. juni 2020.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

20. juni 2020

Kunstneren Bjørn Nørgaard etablerer 30 kunstnerværksteder ved Tunnelfabrikken i Nordhavn

Der mangler værksteder for nyuddannede kunstnere, der endnu ikke er etablerede navne på kunstscenen. Det gør en af Danmarks mest anerkendte kunstnere, Bjørn Nørgaard og virksomhederne bag Tunnelfabrikken nu noget ved.

Den gigantiske Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn og arealerne omkring hallen omdannes i disse år til Københavns nye smeltedigel for kunst, kultur, arbejdspladser, studieboliger, idræt, nyttehaver, underholdning og meget mere.

Senest har hallen budt på Drive-In bio under coronakrisen, og det er netop offentliggjort, at den internationale kunstmesse og udstilling, Enter Art Fair, finder sted i hallen ultimo august.

5_DJI_0108

Nu ser Containerakademiet snart dagens lys. Under ledelse af professor og billedhugger Bjørn Nørgaard er det tanken at skabe et fællesskab af værksteder for nyuddannede kunstnere, der endnu ikke har etableret sig på kunstscenen og som derfor ikke har økonomi til at købe eget værksted. Kunstnerne tilbydes en lav leje i Containerakademiet, som kommer til at bestå af 30 kunstnerværksteder i ombyggede, brugte shippingcontainere. Det er arkitektvirksomheden Arcgency, som skal stå for ombygningen.

8_2019-04-16_Container Aka_1_250

I en lund kaldet Akademos startede Platon sit akademi 385 f. kr., nu 2400 år senere hvor København fordriver håndværkere, studerende og kunstnerne fra byen, må vi som Platon anlægge et akademi i Nordhavnen. Container betyder beholder, de skal ikke fragte alverdens ting over oceanerne, men de unge kunstneres drømme og visioner ud i verden. I sprækkerne spirer den nye verden frem.

Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard.

Tunnelfabrikken ejes og udvikles af By & Havn i samarbejde med NREP og Unionkul. For udviklerne er det naturligt at tilbyde plads til det nye initiativ:

By & Havn har bistået Bjørn Nørgaard i at udvikle projektet og fondsansøgninger for at etablere dette fællesskab, og sammen med NREP og Unionkul er vi stolte over, at Containerakademiet skal ligge i forbindelse med Tunnelfabrikken. Tanken bag Tunnelfabrikken er netop at skabe et helt særligt fællesskab af studerende, kunstnere og professionelle aktører og beboere, der har lyst til at dele og investere deres ressourcer og skabe masser af synergi og kvalitet. Derfor passer Containerakademiet perfekt ind.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Nordhavn_20200617_TH_0003

Rent praktisk er etableringen af Containerakademiet betinget af, at Københavns Kommune vedtager lokalplanen for Tunnelfabrikken og de nærliggende arealer. Startredegørelsen for lokalplanen forventes behandlet i kommunens Teknik- og Miljøudvalg den 22. juni, og lokalplanen forventes vedtaget medio 2021. Grunden til containerakademiet stilles vederlagsfrit til rådighed i en periode på 20 år. Containerakademiet forventes organiseret som en erhvervsdrivende fond.

Om Bjørn Nørgaard:

Bjørn Nørgaard (født 1947) bor og arbejder i København, på Møn og i Berlin. Han er medlem af Eks-Skolen. Professor ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, København. Professor på CNAA, China National Academy of Fine Arts, Beijing. Tidligere gæsteprofessor ved Trondheims kunstakademi, Norge; Oslo kunstakademi, Norge; Rijksakademiet i Amsterdam, Holland; Akademiet i Hertogenbosch, Holland. www.bjoernnoergaard.dk. Repræsenteret af Galleri Susanne Ottesen, www.susanneottesen.dk.

Om Tunnelfabrikken:

Den 261 meter lange og 125 meter brede Tunnelfabrikken hed tidligere ØTC-hallen (Øresund Tunnel Contractors). Her støbte man i 1990’erne tunnelelementerne til Øresundsforbindelsen.

Siden har hallen mest været brugt til opbevaring af byggematerialer, og i kraft af det fælles ejerskab mellem By & Havn, Unionkul og NREP omdannes Ydre Nordhavns gigantiske industribygning samt arealerne omkring bygningen til en smeltedigel af erhverv, kultur, natur og studieboliger.

Her skal være kunst- og kulturscener, arbejdspladser, spisesteder, studieboliger, værksteder, faciliteter til idræt, nyttehaver, leg, underholdning og meget mere.

I udviklingen af området er bæredygtighed, fællesskab, inklusion og samarbejde i fokus. Tunnelfabrikken skal være et sted, hvor vi trives som mennesker og danner fællesskaber, og den skal være dynamo for et nyt og bæredygtigt bykvarter, hvor vi genanvender så meget som muligt af den gamle, historiske fabrik.