Klare anbefalinger fra EnergyLab Nordhavn til fremtidens bæredygtige energiløsninger

8. oktober 2019

Klare anbefalinger fra EnergyLab Nordhavn til fremtidens bæredygtige energiløsninger

Det ambitiøse projekt EnergyLab Nordhavn kan efter fire et halvt års arbejde præsentere en række anbefalinger til politikere og myndigheder, der skal sikre vejen for en hurtigere grøn omstilling.

EnergyLab Nordhavn har siden 2015 udviklet løsninger og metoder til bæredygtige og fleksible energisystemer i fremtidens byer. Det er sket i et tæt samarbejde mellem forskere på DTU, danske industri- og energivirksomheder og det levende storbylaboratorium i den københavnske bydel Nordhavn.

Nu er projektet klar til at præsentere resultaterne og ikke mindst til at overrække anbefalingerne til politikere, myndigheder og energileverandører. Anbefalingerne peger på, hvordan vi kan udnytte potentialerne i bæredygtige, fleksible og sektorkoblede energiløsninger fuldt ud ved blandt andet, at komme med input til ændring af en række nuværende forhindringer i den danske lovgivning og afgiftsstruktur. Forhindringer, som EnergyLab Nordhavn har identificeret gennem sit arbejde med at skabe et fleksibelt digitalt energisystem i den københavnske bydel. Det drejer sig eksempelvis om at gøre energiafgifterne mere ens på tværs af energiformer, udnytte bygningers potentiale for lagring af energi, der senere kan stilles til rådighed for energisystemet, ligesom tilgang til data fra energileverandører skal sikres som grundlag for fortsat innovation og udvikling på området.

Anbefalingerne overrækkes til Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw til EnergyLab Nordhavns konference den 8. oktober.

I EnergyLab Nordhavn har vi demonstreret, hvordan et smart energisystem på tværs af el, varme, bygninger og transport har kunnet realiseres og fungere i en levende by. Nu er det tid til at politikere og myndigheder udmønter anbefalingerne i lovgivningen, så den matcher den udvikling, der skal til for, at gennemføre en hurtigere og smartere grøn omstilling i Danmark.

Professor Jacob Østergaard, DTU, der har været initiativtager til projektet og er en del af EnergyLab Nordhavns styregruppe.

Overvældende interesse fra udlandet

EnergyLab Nordhavn har de sidste fire et halvt år været mål for mere end 150 delegationer af især udenlandske beslutningstagere. De har ved selvsyn kunnet konstatere, hvordan danske digitale energiteknologiske løsninger, der er blandt verdens førende, kan anvendes i en by. Også deltagerne i det kommende C40 møde i København får mulighed for at besøge Nordhavn. 

”Som en af verdens mest bæredygtige hovedstæder er vi stolte over EnergyLab Nordhavn og de intelligente energiteknologier, udlandet kan se demonstreret her. Vi er allerede i gang med at implementere nogle af projektets løsninger til andre bydele i København som en del af arbejdet mod at blive CO2-neutral by i 2025. Partnerskabet har udviklet og afprøvet løsninger i Nordhavn, der kan være med til at lægge sporet for fremtidens energiforsyning i København,” siger enhedschef Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune, som er formand for projektets styregruppe. 

Opbygningen af det smarte energisystem i Nordhavn omfatter både fjernvarme, der hovedsageligt er baseret på vedvarende C02-neutrale energikilder, en af verdens smarteste varmepumper, et nettilsluttet batteri og ikke mindst et datawarehouse med deling af data i realtid om energiforbruget blandt beboere og virksomheder i området.

”EnergyLab Nordhavn projektet i sin nuværende form afsluttes nu, men vi håber i fremtiden fortsat at kunne anvende Nordhavn som testzone og levende laboratorium for udvikling af nye digitale energiløsninger. Det er helt nødvendigt, for der er fortsat et stykke vej til at kunne sikre den ønskede fleksibilitet i en fremtidig energiforsyning, der primært skal baseres på vedvarende energikilder som vind og sol,” siger Jacob Østergaard.

Om EnergyLab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn – nye energiinfrastrukturer i byer' er et fireårigt projekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Danfoss, Nerve Smart Systems, COWI, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLabDK-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP og løber fra 2015 til 2019. 

R_Hjortshoj_nordhavn_byoghavn_energylab

Kontakt

  • Christoffer Greisen, projektleder, EnergyLab Nordhavn, +45 41 39 03 47, cgre@elektro.dtu.dk
  • Jeanette I Nielsen, kommunikationsansvarlig, EnergyLab Nordhavn, +45 93 51 16 04, jeini@elektro.dtu.dk  

Citater: 

 By & Havn

”I By & Havn udvikler vi bæredygtige byområder, og vi har et ønske om fortsat at få mere viden og forbedre vores byggerier og områder. Det kræver løbende innovation og afprøvning af nye, innovative og ambitiøse klima- og energiløsninger, som kan være med til at skabe fremtidens byer. I Nordhavn har EnergyLab Nordhavn haft muligheden for at få prøvet en række af disse klima- og energiløsninger af, og vi er glade for, at Nordhavns beboere og erhvervsdrivende har taget aktivt del i projektet og har ønsket at være med i dette storbylaboratorium. Partnerne i EnergyLab Nordhavn har med stor succes fået afprøvet en lang række klimaløsninger i et rigtigt bymiljø, som jeg er sikker på, vil kunne bruges i fremtiden til at skabe endnu mere bæredygtige byer,” siger Anne Skovbro, Administrerende direktør i By & Havn.

 HOFOR

”I Nordhavn har vi i løbet af de sidste 4 år sammen skabt, udviklet og afprøvet mange af de energiløsninger, der skal udgøre fremtidens fleksible og bæredygtige energisystem. Nogle af løsningerne har vi endda allerede kopieret med succes andre steder i København. HOFOR har blandt andet midlertidigt reduceret for fjernvarmen uden nogen kom til at fryse for at mindske CO2-tung spidslastproduktion. Vi har etableret Danmarks måske mest intelligente varmepumpe, der sikrer grøn varme til krydstogtterminalerne. Vi har fået mere vedvarende energi ind i varmesystemet og sikret lang større fleksibilitet i energinettet. Det kan vi kun være stolte af, og arbejder videre på større udbredelse i det københavnske fjernvarmenet,” siger Charlotte Søndergren, planchef for fjernvarme, kraftvarme og bygas i HOFOR.

Radius

"I EnergyLab Nordhavn-projektet har Radius demonstreret, at energilagring i et batterisystem kan aflaste og optimere elnettet bl.a. med peak-shaving, frekvens- og spændingsregulering. Et batterisystem kan også muliggøre en langt højere integration af vind- og solenergi i elnettet. Yderligere har Radius sammen med HOFOR opnået ny viden om, hvordan vi ved hjælp af integrerede energiløsninger kan bidrage til den grønne omstilling.

 ABB

”Et af de resultater, ABB og DTU BYG vil fremlægge på afslutningskonferencen er, der er klare økonomiske og miljømæssige fordele ved at integrere boliger i energisystemet. Med beboernes samtykke har vi reguleret på varmetilførslen i morgentimerne, hvor der er stor efterspørgsel på varme, og hvor der det kan være nødvendigt at inkludere fossile brændsler for at kunne imødekomme efterspørgslen. Resultatet viser, at beboerne uden nogen forringelse af komforten i lejlighederne, gennemsnitligt kan reducere deres varmeforbrug med 68% i det valgte tidsinterval. I større skala vil vi se en lang række fordele for samfund og individ ved at installere boligautomation og dermed åbne op for at bygninger kan blive aktive medspillere i et integreret energisystem. Det er derfor vores anbefaling, at Bygningsreglementet skal stille krav om boligautomation i nybyggeri,” siger Allan Andreasen, Forretningsdirektør for ABB’s Electrification forretning.

Danfoss

”Energi er ikke gratis, heller ikke når den grøn. Energien skal derfor anvendes mere effektivt, så den grønne energi rækker til vores forbrug. Den mest bæredygtige og samfundsøkonomiske energi er den vi ikke bruger. Ved at nedbringe energiforbruget i vores bygninger – både dem vi bor i og dem vi arbejder i – sikrer vi, at den energi vi bruger er grøn. Det kan vi bl.a. gøre gennem digitalisereret og AI supporteret energistyring, som lagrer og flytter overskudsenergi mellem sektorer og maksimerer brugen af fluktuerende, vedvarende energi. Investeringer i energieffektivitet og sektorkobling er nøgleord i fremtidens VE-baserede energiforsyning,” siger Lars Tveen, Præsident, Danfoss Heating.  

 Nerve Smart Systems

Nerve Smart System ApS udvikler og markedsfører Nerve Switch® teknologien, der gør det muligt at kontrollere og styre individuelle battericeller i et større batterisystem og derved fremadrettet overflødiggøre konventionelle batteristyringssystemer (BMS) samt store dele effektelektronik da hhv. strøm -og spændingsniveau kan styres direkte fra celleniveau i batterisystemet.

Igennem ELN arbejdspakkerne som vi overtog fra CleanCharge har Nerve Smart Systems overvåget og analyseret energiforbrug associeret med elbilsopladning samt afprøvet backend systemer og forskellige kommunikationsflow som skal give input til designet af en energivenlig transportinfrastruktur.

COWI

”Teknologisk set har vi løsningerne til at indfri 65 procent af den 70 procents reduktion af CO udslippet, som Danmark har sat som mål i 2030. De sidste fem procent skal ske ved udvikling. Derfor er der brug for demonstrationsprojekter som EnergyLab Nordhavn. Flere og større udviklingsprojekter vil give danske virksomheder førertrøjen tilbage inden for grøn omstilling og sikre, at vi kan leve af det i fremtiden,” siger Brian Seeberg, Senior Vice President i Industri og Energi i COWI.

Glen Dimplex

“Glen Dimplex er markedsleder for elektrisk varme på verdensplan og i Norden. Glen Dimplex har leveret elektriske radiatorer til projektet, som kan lade termisk varme til senere brug på vilkårlige tidspunkter igangsat af frekvens signaler eller signaler fra internettet. Elradiatorer med opladning kan medvirke til at balancere udbud og efterspørgsel af elektricitet over døgnets 24 timer og fra dag til dag, hvor el-produktion fra vind og sol kan variere.”

 PowerLabDK

”Visionen med EnergyLab Nordhavn har været at bruge data i realtid til at optimere fleksibelt forbrug og produktion af energi på tværs af forsyningsarter. Data og ikke mindst korrekt håndtering af data samt datakommunikation er et væsentligt omdrejningspunkt, når vi taler om et fremtidigt energisystem baseret på 100% vedvarende energi. Jeg er stolt over, at vi har etableret et intelligent datamanagementsystem, EnergyDataDK, som vi, også efter EnergyLab Nordhavnsprojektet afslutning, vil udvide med data fra andre Living Labs og testzoner i Danmark og medvirke til at skabe nye smarte og intelligente løsninger for fleksibilitet og minimering af omkostninger. Det er vigtigt at kunne teste i realtid, når elektricitet bliver back-bone i vores samlede energisystem i takt med, at vi får mere og mere vind og sol integreret ind,” siger Frida Frost, COO i PowerLabDK.