Klapbro ved Margretheholms Havn er igen åben for gennemsejling

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 18. november 2022.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

18. november 2022

Klapbro ved Margretheholms Havn er igen åben for gennemsejling

Tirsdag den 8. november blev arbejdet med at montere klapbroens broklap påbegyndt. Arbejdet med broklappen er blevet færdiggjort i dag fredag den 18. november, og klapbroen er nu igen åben for gennemsejling.

Monteringen af broklappen ud for ind og udsejlingen til Margretheholms Havn var planlagt til at være færdig tirsdag den 22. november, men arbejdet er forløbet godt og hurtigt, og entreprenør Munck Havne & Anlæg har derfor åbnet klapbroen allerede i dag, så der er fri gennemsejling fra denne weekend.

Klapbroen vil fortsat blive testet (broklap løftet op og ned) den næste måneds tid og i kortvarige perioder være lukket. Hvis der er sejlende, der skal ind- og ud, mens broen testes, vil broen blive åbnet, så der bliver mulighed for gennemsejling.

I forbindelse med lukningen har By & Havn stillet erstatningsbådpladser til rådighed udenfor Margretheholms Havn for de sejlere, der har haft behov for at sejle i den periode, broklappen har været under montering.

Broen går i drift i 2023

Som historisk og aktiv havneby har København en lang tradition for klapbroer, der binder byen sammen på tværs af havnen. Den nye klapbro er en del af en kommende adgangsvej for jordtransporter til Lynetteholm, som krydser ind- og udsejlingen til Margretheholms Havn.

Broen forbinder de to halvøer Kraftværkshalvøen og Refshaleøen. By & Havn etablerer broen, for at sejlbåde i Margretheholms Havn får mulighed for at sejle ind- og ud af havnen under arbejdet med at anlægge Lynetteholm som halvø og stormflodssikringsprojekt.

Monteringen af broklappen var en særlig milepæl, og monteringen af den store broklap kan ses eller genses her

Hvis du har spørgsmål til arbejdet med klapbroen er du velkommen til at skrive til info@byoghavn.dk