Invitation: Hvordan skaber vi en god havnekultur?

20. september 2019

Invitation: Hvordan skaber vi en god havnekultur?

What shall we do with the drunken sailor, og hvad skal vi gøre ved badegæster, der hopper i vandet ved havnebussens stoppesteder?

Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som vi sammen skal finde svarene på. Så vær med til at udvikle Københavns Havn, når By & Havn inviterer til Havneseminar den 5. oktober med fokus på spørgsmålet om, hvordan vi skaber en god havnekultur i Københavns Havn.

What shall we do with the drunken sailor? er en linje i en gammel sømandsvise, men det er til tider også en uvelkommen udfordring i havnen. Ligeledes har havnebusserne hen over sommeren haft udfordringer med glade badegæster, der springer i vandet ved havnebussens stoppesteder, og på de varme sommerdage er antallet af nærved-ulykker bekymrende højt.

Der har gennem årtier været fokus på de gode sikkerhedsregler, når vi bader i havet eller færdes i trafikken, men det er endnu nyt, at havnen er blevet et populært rekreativt område. Det skaber behov for at udvikle en god havnekultur og sætte fokus på sikkerheden i havnen.

Derfor inviterer By & Havn til havneseminar den 5. oktober med det primære fokus på, hvordan havnens fritidsbrugere, kommercielle brugere og sikkerhedsaktører sammen skaber en god kultur i havnen, hvor sikkerheden er høj samtidig med, at hensynet til hinanden er en naturlig del af livet i havnen, så der bliver plads til alle. By & Havn håber, at rigtig mange af havnens brugere har lyst til at bidrage med deres erfaringer og viden.

Vi arbejder for at skabe en sikker og tryg havn med plads til alle typer af brugere. Men vi er ikke eksperter på alt. Derfor håber vi, at havnens mange brugere – både dem, der er organiserede i klubber og foreninger, og dem, der er selvorganiserede eller blot bruger havnen til en kølende dukkert i ny og næ – har lyst til at deltage i havneseminaret og bidrage til havnens udvikling med deres ekspertviden som brugere

Per Schulze, udviklingschef i By & Havn.

Per Schulze fortsætter:

Der er vidt forskellige behov og perspektiver på havnen afhængigt af, om du er SUP’er, sejler eller svømmer, om du laver kulturelle arrangementer i havnen eller fragter folk rundt i havnebusserne. Vi kan ikke imødekomme alle ønsker, men vi kan lytte og gå i dialog og tage de mange input med videre for at skabe en balanceret udvikling af havnen. Samtidig er havneseminaret også en mulighed for, at de mange brugere kan møde hinanden på kryds og tværs og få indsigt i hinandens udfordringer, og i hvordan man kan tage hensyn til hinanden”.

Dagen vil først byde på oplæg fra Københavns Politi, om sommeren der gik. Dertil oplæg om sikkerheden i havnen samt planlægningen af og strategien for havnens udvikling. Herefter er der workshop om sikkerheden i havnen og den gode havnekultur. Samlet set skal dagen bidrage med gode ideer og perspektiver til den igangværende udvikling af havnen.

Havneseminar to gange om året

Gennem de seneste år er havnen blevet et populært udflugtsmål og med et areal, der er 13 gange større end Fælledparken og dobbelt så stor som Central Park, er den et af Københavns største rekreative områder.

Derfor lancerende By & Havn i foråret en havnestrategi for den rekreative del af havnen, hvor en del af målsætningen er at skabe en god kultur i havnen, hvor sikkerheden er høj, og hensynet til hinanden er en naturlig del af livet i havnen, så der bliver plads til alle typer af brugere. Havneseminaret er et led i havnestrategien og vil fremover blive afholdt to gange om året. Havneseminaret er et udviklingsforum for havnen, hvor temaer eller projekter i havnen udvikles sammen med havnens brugere, så udviklingen sker ud fra et bredt spektrum af perspektiver, og alle ønsker og behov bliver hørt fra de mange forskellige typer af brugere.

Program

  • 09.30-10.00:     Indskrivning og kaffe
  • 10.00-10.15:     Velkomst ved By & Havn
  • 10.15-10.30:     Status på havnestrategien ved By & Havn
  • 10.30-10.45:     Politiets sæson i havnen
  • 10.45-11.00:     Trafikanalyse for sommeren 2019 ved Via Trafik
  • 11.00-11.15:     GoBoat og sikkerheden
  • 11.15-11.30:     Pause
  • 11.30-13.15:     Workshop ved arki_lab
  • 13.15: Tid til netværk og sørøverhistorier. Emilia Fiona Weir (Kålkællingerne) og Havhøst serverer havnemad og drikke, og der spilles op med sømandsmusik.


Tilmelding og det praktiske:

Havneseminaret afholdes den 5. oktober 2019 kl. 09.30-15.00 på Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1, 2450 København. 

Tilmelding sker ved at sende en mail til havneseminar@byoghavn.dk med emnet ”Havneseminar” senest den 2. oktober. Oplys dit navn og din primære brug af havnen i mailen. Er du f.eks. roer, SUP’er eller svømmer? Nyder du havnen fra din båd eller tager du havnebussen til arbejde? Det vil vi gerne vide, så vi kan skabe den bedst mulige workshop.

Da der er et begrænset antal pladser, sker tilmelding efter først-til-mølle princippet.