I kølvandet på godt 2019-regnskab, ser By & Havn på 2020 med behersket optimisme

3. april 2020

I kølvandet på godt 2019-regnskab, ser By & Havn på 2020 med behersket optimisme

2019 blev endnu et godt år for By & Havn. Særligt den primære drift og salget af byggeretter var udslagsgivende for det gode resultat.

I 2019 solgte selskabet byggeretter for 1.119 mio. kr. Det gode regnskab bevirker at den samlede nominelle gæld i selskabet er nedbragt med 436 mio. kr. Selskabet ser med behersket optimisme på 2020, som vil blive påvirket af den globale Corona-krise.

2019 var et godt år for By & Havn. Det viser det netop offentliggjorte regnskab for 2019. Resultatet udgør 230 mio. kr. Ses der bort fra markedsværdiregulering af gæld udgør resultatet 714 mio. kr. Selskabets samlede nominelle gæld er på denne baggrund faldet med 436 mio. kr. samtidig med at selskabet har udbetalt 220 mio. kr. til sydhavnsmetroen.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, siger:

”Vi vidste på forhånd, at 2019 ville blive et godt år for By & Havn. Vi mærkede allerede fra begyndelsen af året stor interesse for vores områder og så havde vi en række betingede aftaler på plads i begyndelsen af året, som også har medvirket til det gode resultat. ”

Selskabet kigger dog frem mod 2020 med behersket optimisme. Dels er forventningen at den globale Corona-krise vil have en effekt på dele af forretningen og dels vil man skulle bruge de kommende år på at byggemodne nye områder til bebyggelse.

”Vi er ved at have udsolgt på hylderne af byggeretter i vores områder, og vi ser ind i et par år, hvor vi skal have lokalplanlagt Stejlepladsen og Vejlands Kvarter samt byggemodnet i Nordhavn. Og så er der heller ingen tvivl om, at den nuværende Corona-epidemi vil have betydning for vores løbende drift, og der er mulighed for, at markedets investeringsvillighed vil falde. Det vil få betydning for det kommende års resultat,” afslutter Anne Skovbro.

Kontakt: Kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen, t: 3053 5004