Hent materialerne fra borgermøde om container- og krydstogtterminal

26. juni 2019

Hent materialerne fra borgermøde om container- og krydstogtterminal

Tirsdag den 25.  juni holdt Copenhagen Malmö Port og By & Havn borgermøde om virkninger på miljøet i forbindelse med udflytning af containerterminal og etablering af en ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn. Powerpoints fra mødet kan downloades herunder.

Borgermødet fandt sted i Terminal 3 på Oceankaj i Ydre Nordhavn med kig ud over vandet. Netop her, i forlængelse af Terminal 3, planlægger Copenhagen Malmö Port at etablere en ny og fjerde krydstogtterminal.

På mødet kunne de fremmødte borgere høre mere om planerne for den fjerde terminal, og samtidig blive klogere på visionerne om at flytte den nuværende containerterminal på Levantkaj ud på spidsen af Ydre Nordhavn. De to anlægsprojekter er omfattet af et krav om miljøvurdering (VVM), og borgermødet blev afholdt i anledning af, at projekternes såkaldte miljøkonsekvensrapport er i høring frem til den 29. juli 2019.

Under mødet gennemgik seniorkonsulent for By & Havn Maria Douglas Stilling indholdet i miljøkonsekvensrapporten og fortalte blandt andet om, hvordan de to projekter vurderes at påvirke planter og dyr, luft og klima og trafikale forhold. På mødet var der også oplæg fra Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO i Copenhagen Malmö Port, Brian Kristensen, som ligeledes er COO i Copenhagen Malmö Port og Rita Justesen, som er chef for Planlægning og Bæredygtighed i By & Havn.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i mødet eller gerne vil gense de powerpoints, der blev vist, kan du finde dem her.  

Miljøstyrelsens hjemmeside finder du det samlede materiale, som er sendt i høring og som blev gennemgået på mødet.

Hvis du ønsker at indsende et høringssvar, skal det ske senest den 29. juli, og du skal sende dit svar til en af følgende mailadresser: mst@mst.dk  eller info@tbst.dk eller chbe@tbst.dk

Hvis du har spørgsmål til selve planerne omkring flytningen af den nuværende containerterminal på Levantkaj eller til etableringen af en fjerde krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, er du velkommen til at skrive til: borgermode@cmport.com