Grønt lys til Tunnelfabrikken

1. juni 2022

Grønt lys til Tunnelfabrikken

For nylig vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune lokalplanen for Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn, og transformationsprojektet af Tunnelfabrikken og udviklingen af de omkringliggende områder kan dermed begynde.

Tunnelfabrikken bliver hele Københavns nye smeltedigel for erhverv, kultur og innovation. Den 261 meter lange og op til 125 meter brede hal i Nordhavn skal nu undergå en omfattende ombygning. Bl.a. vil den 27 meter høje bygning blive opdelt i tre etager, og gulvarealet på 70.000 kvm skal bl.a. rumme et koncert- og kulturhus, erhverv, kontorer, restauranter, værksteder, øvelokaler, atelier m.v. 

Der etableres 400 boliger i selve hallen, ligesom FSB ønsker at opføre ca. 110 almene boliger, svarende til 4.500 m2, på de omkringliggende arealer. Oveni arbejdes der på muligheden for at opføre op til 500 midlertidige boliger på arealerne ved Tunnelfabrikken. Dagligt ventes op til 5.000 mennesker at bo, arbejde og besøge bygningen, når den står færdig i 2025.

AY_COP_VIEW_F_FINAL v2

Tunnelfabrikken udvikles i et partnerskab mellem selskaberne NREP, Unionkul og By & Havn. 

Det er fantastisk og vigtigt, at Tunnelfabrikken nu er politisk vedtaget, så vi kan komme i gang med det virkelige udviklingsarbejde. Området bliver et nyt, urbant økosystem af erhverv og kultur og kommer uden tvivl til at fungere som dynamo for udviklingen i hele Ydre Nordhavn – ligesom stedet bliver en magnet for virksomheder, kunstnere, beboere og kulturforbrugere fra hele København.

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn

Rasmus Nørgaard, partner og medgrundlægger af NREP uddyber:

Projektet er meget omfattende, og vi har ikke set noget tilsvarende herhjemme før. Vi samler arbejdspladser, boliger, kultur, spisesteder, fritidsaktiviteter m.m. under samme tag, og alene koncert- og kulturhuset har en størrelse, der placerer det mellem Store Vega og K.B. Hallen. Projektet har en størrelse og karakter som en mindre bydel, der gør det muligt at tænke skævt og kreativt på samme tid, så i de kommende år vil der være mulighed for at opdage helt nye muligheder i forbindelse med udviklingen. Det er det, som gør projektet både sjovt og udfordrende.

Rasmus Nørgaard, partner og medgrundlægger af NREP.

Fortid som betonelement-fabrik

Den tidligere ØTC-fabrik (Øresund Tunnel Contractors) blev opført i 1990’erne for at støbe tunnelelementer til Øresundsforbindelsen. Dengang gik kystlinjen lige uden for fabrikkens porte, og man kunne sejle elementerne direkte ud i Øresund ved hjælp af fabrikkens vandkar, som stadig findes i bygningen.

IMG_0830

Tunnelfabrikken er efterfølgende blevet brugt til mange forskellige formål. Fx har der været opbevaret byggematerialer, her har været afholdt svendeprøver på tømreruddannelsen og stedet har fungeret som filmkulisse om flere film- og tv-optagelser. Det er også her, der har været en 1:1 model af operaens front. Det var direktør i Unionkul, Klaus Kastbjerg, der ’genopdagede’ den tomme hal og fik idéen til den nye kulturhal, som han også er medejer af. 

Det er fantastisk, at vi kan bevare det enestående hus, som ellers skulle være revet ned. Det er et benspænd med de gamle bygninger, men det gør også projektet interessant. Desuden er jeg overbevist om, at Tunnelfabrikken vil tiltrække sig masser af international opmærksomhed – alene pga. den enorme størrelse. I den tidlige fase af planlægningen tog vi på en studietur for at se lignende bygninger i andre lande. Efter at have set 10 forskellige bud, stod det klart, at vores projekt mindede om de andre – hvis man lagde dem sammen!

Klaus Kastbjerg, direktør i Unionkul