Forslaget ’Her det gror’ vinder arkitektkonkurrence for Stejlepladsen i Københavns Sydhavn

27. november 2019

Forslaget ’Her det gror’ vinder arkitektkonkurrence for Stejlepladsen i Københavns Sydhavn  

Blandede boformer, sociale fællesskaber, en bæredygtig levevis og en videreførelse af det maritime havnemiljø. Det er hjørnestene i arkitektforslaget ’Stejlepladsen – Her det gror’, der i dag er kåret som vinder i konkurrencen om Stejlepladsen. Bag vinderprojektet står et team bestående af Christensen & Co Arkitekter og Urban Creators, Kragh & Berglund, Urban Power og MOE.

Området ved Stejlepladsen i Københavns Sydhavn har udsigt ud til Fiskerhavnen og er kendt for sit særlige, selvgroede havnemiljø med sejl- og bådklubber, træskure og boliger nær kajkanten. I de seneste måneder har tre arkitektteams konkurreret om en bebyggelsesplan for Stejlepladsens godt 5,2 hektar store areal, og en enig dommerkomité har udpeget ’Stejlepladsen – Her det gror’ som vinder af konkurrencen.

Vinderforslaget har fokus på områdets selvgroede mangfoldighed, nærheden til vandet og bygger videre på områdets eksisterende struktur med klynger af byggeri i forskellig højde og karakter. I stedet for den klassiske københavnerkarré skal Stejlepladsens bebyggelse derfor disponeres som klynger. Boligerne vil have stor variation i højde, farver og facader, som fx træ og genbrugsmaterialer. Områdets beboere kan se frem til blandede bo- og ejerformer, som mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber med fællesrum, som giver plads til mangfoldighed, mange forskellige familieformer og seniorer og studerende.

I vinderprojektet indgår også en lokal daginstitution, forslag om grønne og fredelige legegader, kvarterpladser med plads til lokalt liv og parkeringspladser i periferien af bykvarteret, så der i princippet kan skabes en næsten bilfri bydel. Mange træer, by-natur, grønne tage, solceller, vandløb som klimasikring mellem bygningerne og naturarealer langs vandkanten er også en del af forslaget. Samtidig åbner projektet op for muligheden for selvbyg. Omfanget af selvbyggerboliger vil blive afklaret i en videre bearbejdning af forslaget. Det samme gælder forslag om et maritimt fælles- og spisehus og et fælles superværksted for områdets beboere med fælles værktøj og maskiner.

Forud for arkitektkonkurrencen har borgere og interesseorganisationer haft mulighed for at komme med input til bebyggelsesplanen. Et synspunkt har været, at hvis der skal bygges, så byg noget, der ikke ligner alt andet byggeri i København. Det vil sige noget som det lokale miljø – ikke almindeligt karrébyggeri.

Jeg er glad for at kunne fremvise et projekt, som indfanger ønsker, som vi modtog i dialogen med borgerne i området. Vi er helt opmærksomme på, at ikke alle er enige i, at det er en god idé at opføre et nyt bykvarter på Stejlepladsen, som er en del af et helt særligt broget og selvgroet miljø med en stærk autenticitet. Men med dette forslag, rammer vi den særlige stemning, der er vital for området. Og samtidig bliver det nye kvarter bæredygtigt med forskellige former af genbrugsmaterialer og forholder sig bevidst til områdets maritime kulturmiljø og til Tippens natur.

Anne Skovbro, adm. direktør for By & Havn.

Selskabet bag udviklingen af Stejlepladsen er et samarbejde mellem By & Havn og pensionsselskabet PFA.  For at sikre de høje ambitioner om en bæredygtig udvikling af Stejlepladsen er Lendager Group blevet tilknyttet projektet som proces- og bæredygtighedskonsulenter, og det er et krav, at det kommende byggeri kan bæredygtighedscertificeres til DGNB-guld.  

”Vi har store forventninger til boligprojektet. Stejlepladsen bliver nu udviklet med øje for områdets karakter og unikke beliggenhed og med fokus på bæredygtige boliger og en mangfoldig byudvikling. Vi ser frem til at udvikle planen for området sammen med By & Havn, hvor udviklingen af et rationelt byggesystem bliver centralt for at kunne opnå vores fælles ambition om betalbare boliger til københavnerne. Da to tredjedele af boligerne samtidig bliver med et gennemsnit på 65 m2, er vi også inde og imødekomme behovet for mindre boliger i Hovedstaden.

Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

Højt niveau i konkurrencen

Konkurrencen blev udskrevet den 2. september, og dommerbetænkningen fremhæver, at alle tre indkomne forslag er udført på et meget højt byarkitektonisk niveau, som opfylder konkurrenceprogrammets ønsker og krav til dette særlige sted i København.

I dommerbetænkningen skriver juryen i deres konklusion om vinderforslaget:

”En enig dommerkomite finder forslaget sympatisk, enkelt og robust. Et forslag som har fundet en god balance mellem at være ambitiøst og realiserbart på samme tid. Alt i alt et samlet bud på en stærk og velfungerende ny bebyggelsesplan, som ikke findes andre steder i København”.

Det vindende team bestående af Christensen & Co Arkitekter og Urban Creators, Kragh & Berglund, Urban Power og MOE blev kåret ved en reception i dag hos By & Havn:

Vi glæder os til at være med til at skabe en ny bæredygtig bydel i København, som er forankret i den særlige stemning, der i dag kendetegner miljøet omkring Stejlepladsen. I løsningen har vi fokuseret på at skabe en tæt og lav bydel med plads til selvbyggere, fællesskaber og forskellighed.

Michael Christensen kreativ direktør og stiftende partner hos Christensen & Co Arkitekter.

Vinderforslaget skal nu kvalificeres og bearbejdes frem mod Københavns Kommunes lokalplanproces. Det forventes, at byggeriet af kvarteret kan begynde, når lokalplanen for området er vedtaget, og der foreligger en godkendt byggesag.

Yderligere information:

 • Kommunikationschef, Kristian Wederkinck, By & Havn, tlf. 3053 5004
 • Ejendomsdirektør, Michael Bruhn, PFA, tlf: 2428 4630
 • Christensen & Co Arkitekter, Michael Christensen, tlf: 2396 8600

 

Fakta om konkurrencen:

VINDERFORSLAGETS 8 DOGMER:

Vinderforslaget ’Stejlepladsen – Her det gror’ arbejder med 8 dogmer:

 • Byg så tæt og lavt som muligt
 • Understøt biodiversiteten og byg grønt og baseret på LAR (Lokal Afledning af Regnvand)
 • Byg blandede ejerformer
 • Understøt fællesskaber
 • Skab plads til selvbyggere, en byggegruppe og selvgroede strukturer
 • Skab en bilfri bydel
 • Byg smart, bæredygtigt og billigt
 • Fordel sol og vind lige

FAKTA OG TAL OM BEBYGGELSESPLANEN FOR STEJLEPLADSEN:

 • Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Stejlepladsen.
 • Konkurrenceområde: (Stejlepladsen inklusive tilstødende areal): ca. 51.800 m2
 • Samlet byggeret: (Bebyggelsesprocent på 140): ca. 72.000 etagemeter.
 • Forventet fordeling af etagemeter på anvendelse: Boligbebyggelse 69.200 m2. Svarende til cirka 900 boliger, overvejende mindre boliger. Daginstitution 1.800 m2. Fællesskabsfunktioner 1.000 m2 
 • Bebyggelsesplanens højde: Forslaget har en gennemsnitlig højde på 4 etager, men med en levende variation fra 3-5 etager og enkelte steder 6 etager.

KONKURRENCEDELTAGERE:

 • Team 1: ARKITEMA ARCHITECTS A/S og COWI A/S.
 • Team 2: CHRISTENSEN & CO. ARKITEKTER A/S og Urban Creators, Kragh & Berglund, Urban Power og MOE som underrådgivere.
 • Team 3: NORD ARCHITECTS A/S med Sweco Danmark A/S og MASU Planning Aps som underrådgivere.

DOMMERKOMITÉ:

 • Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør, By & Havn,
 • Rita Justesen, chef for Planlægning & Bæredygtighed, By & Havn (Formand)
 • Mikael Fogemann, chief portfolio manager, PFA
 • Anders Lendager, proceskonsulent
 • Jonas Sangberg, fagdommer
 • Lars Bendrup, fagdommer

FORVENTET VIDERE PROCES FOR UDVIKLINGEN AF STEJLEPLADSEN:

 • Den 3. december 2019: Offentligt borgermøde, hvor vinderforslag præsenteres. Se invitation og tilmeldingsmuligheder nedenfor.
 • Juni 2020: Lokalplanforslag til politisk godkendelse
 • Juli-aug. 2020: Offentlig høring af lokalplanforslag
 • Ultimo 2020: Endelig lokalplan til politisk vedtagelse og byggeriet kan gå i gang efter godkendt byggesag.

 

Offentlig præsentation af vinderforslaget

Kom og se det vindende forslag i arkitektkonkurrencen om Stejlepladsen i Sydhavnen og hør om visionerne bag. By & Havn og PFA inviterer til præsentationsmøde af vinderforslaget tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30-21.30 på Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1, 2450 København S.

Teamet bag vinderforslaget præsenterer deres projekt. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål og høre mere om den videre proces for udviklingen af Stejlepladsen.

Tilmelding senest fredag den 29. november på mail: stejlepladsen@byoghavn.dk.