Flydende skraldespande i Københavns Havn skal opsamle mikroplast og cigaretskod

25. november 2019

Flydende skraldespande i Københavns Havn skal opsamle mikroplast og cigaretskod

Det historiske Nyhavn er hvert år kulisse for både en masse danskeres besøg i hovedstaden og tusindevis af turister, og det kan ses på mængden af affald. Nu får Nyhavns Kanal og naturen i det tilstødende verdenshav to nye hjælpere, for i dag indvies to flydende skraldespande, der skal hjælpe med at indsamle plastik og andet affald.

Verdenshavene drukner i plastik og affald. Hvert år udledes ca. 8 millioner tons plast i havene, hvilket ifølge World Economic Forum svarer til et vognlæs i minuttet. I Københavns Havn indsamler By & Havn hvert år omkring 90 tons affald og løsrevet tang fra vandoverfladen og adskillige containerlæs skrald fra havnens bund bliver fragtet væk i forbindelse med den årlige hovedrengøring.

I dag tilføjes endnu et bidrag til indsatsen for en ren havn, når to Seabins indvies i Nyhavn. De to flydende havskraldespande er installeret af Stromma i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og By & Havn.

Vi har et fælles ansvar for at reducere udledningen af plastik til vores havmiljø. For når det kommer til vores havmiljø, kan cigaretskod, plastikposer og to-go-krus fra Nyhavn både ende i de fisk, vi spiser fra Østersøen og i plastiksuppen ude i det store hav, som vi har set det i medierne. Det hele er direkte forbundet, og derfor kan et initiativ som det her også gøre en forskel, netop fordi affaldet standses ved kilden.

Havbiolog i WWF Verdensnaturfonden, Thomas Kirk Sørensen.

Stromma, der blandt andet står bag Canal Tours i København, siger:

”I Stromma tager vi ansvar for både klima og miljø. Vi håber, at vi med de to nye Seabins og vores guiders informationer på kanalrundfarter hver eneste dag året rundt kan inspirere borgere og besøgende til også at passe på nærmiljøet. En ren havn kan i sig selv være adfærdsregulerende. Hvis turister og borgere ikke kan se andet affald, så bliver man mindre tilbøjelig til at smide affald i vandet,” siger Lisette Thamdrup, der er konstitueret bæredygtighedsansvarlig i Stromma Danmark.

Det forventes, at de to nye havskraldespande årligt vil indsamle omkring 1,825 tons affald fra vandoverfladen. Per Schulze, udviklingschef i By & Havn håber at skraldespandene også kommer til at have endnu en effekt:

”Vi byder alle tiltag til en ren havn velkomne og de nye, flydende skraldespande er et rigtig godt initiativ. De skal selvfølgelig bidrage til at holde havnen ren, men jeg håber også, at de vil få forbipasserende til at stoppe op en ekstra gang og skabe noget opmærksomhed om, at vi alle sammen skal hjælpes ad med at holde havnen ren – og f.eks. ikke smide cigaretskod i vandet.”

By & Havn afhenter affaldet fra de to SeaBins tre gange ugentligt med skraldebåden, Tangloppen.

De syv oftest forekommende typer affald, som opsamles af Seabins, er:

  1. Cigaretskod (29 % af alt opsamlet affald).
  2. Plastikdele (28 %)
  3. Mademballage (26 %)
  4. Skumpartikler (5 %)
  5. Flaskepropper (4 %)
  6. Sugerør/rørepinde (2 %)
  7. Dåser og plastikposer (1 %).

 

HVAD ER EN SEABIN?

En Seabin er en havskraldespand, som ligger i vandoverfladen og ved en kontinuerlig motoraktivitet opsuger affald fra vandoverfladen.

Helt lavpraktisk suges affald og vand ned i en pose indeni Seabinen ved hjælp af en pumpe, som har en kapacitet på 25.000 liter i timen. Vandet pumpes efterfølgende ud af Seabinen, og det efterlader affaldet fanget i affaldsnettet. I toppen af en Seabin er der en hvid ”tallerken”, som suger eventuelle olierester. En Seabin kan fange partikler ned til 2 mm (mikroplast f.eks.).

Der er cirka 860 Seabins i verden, og til dato er der opsamlet mere end 318 ton affald. Så vidt vides så er der i dag 1 Seabin i Århus, 1 Portbin (samme egenskab, men andet navn) i Kayak Bar, opsat af Kayak Republic ved Børskaj i København, og nu 2 Seabins søsat af Stromma og WWF Verdensnaturfonden i Nyhavn.