By & Havn skruer op for bæredygtigheden i ny forretningsstrategi

6. februar 2020

By & Havn skruer op for bæredygtigheden i ny forretningsstrategi

Med ny forretningsstrategi for 2020-2023 vil By & Havn sætte arbejdet med at skabe bæredygtige københavnerkvarterer i front. Nye udviklingsområder skal bidrage med klima- og energivenlige løsninger og en fortsat positiv udvikling i By & Havns økonomi.

I dag offentliggør By & Havn sin forretningsstrategi for 2020-2023. Strategien sætter retningen for By & Havns arbejde de næste fire år - og skriver sig ind i en klima- og energivenlig fremtid med et nyt selvstændigt fokusområde om ’Bæredygtig byudvikling og Byliv’.

Den nye og bæredygtige kurs tager afsæt i FNs 17 verdensmål og betyder, at By & Havn fremover vil arbejde for, at alle selskabets udviklingsområder bæredygtighedscertificeres til minimum platin, som er det højeste niveau inden for den danske udgave af DGNB-certificeringssystemet. Det kommer til at gælde nye udviklingsområder som fx Levantkaj i Nordhavn, Stejlepladsen i Københavns Sydhavn og Vejlands Kvarter på Amager.

verdensmaal2

Som københavner skal det være let at leve bæredygtigt. Det er fundamentet for By & Havns arbejde. Og fremadrettet vil By & Havn have et stærkt fokus på at skabe markedets mest energivenlige boliger, fortsat understøtte et lokalt forenings- og idrætsliv i nye byområder og prioritere grønne og blå friarealer, der også kan fungere som skybruds- og klimasikring af København. Københavns nye ø -  Lynetteholm - skal i fremtiden være Københavns værn mod stormflod og oversvømmelser, og det er skrevet ind i forretningsstrategien, at By & Havn forventer at kunne påbegynde jordopfyldet i løbet af de næste fire år, såfremt Folketing og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune godkender VVM (miljøvurdering).

København er en fantastisk storby, der er verdenskendt for at være en grøn og attraktiv metropol. Med den nye forretningsstrategi bygger vi oven på de gode erfaringer, vi allerede har med at bidrage til at udvikle et bæredygtigt København. Som offentligt ejet udviklingsselskab har vi et stort ansvar for at gå forrest i den grønne omstilling, og det er samtidig en forudsætning for, at vi kan fastholde de gode økonomiske resultater, som By & Havn har leveret de seneste år – for fremtidens gode og langsigtede investeringer er grønne og bæredygtige.

Pia Gjellerup, bestyrelsesformand i By & Havn

I den forrige strategiperiode har By & Havn afdraget gælden med over to mia. kroner og forbedret egenkapitalen med en mia. kroner. For den kommende periode er målet at forbedre egenkapitalen med tre mia. kroner, så By & Havn får en positiv egenkapital inden udgangen af 2023. Samtidig skal der investeres i at byggemodne nye grunde, særligt i Nordhavn. Det vil kræve betydelige investeringer i infrastruktur og parkeringshuse, som er en forudsætning for fremtidig salg af byggeretter i Nordhavn.

Nordhavn er også central i en ny udlejningsstrategi, der skal forbedre selskabets indtægter de kommende år. By & Havn har cirka 700 lejemål. Størstedelen er beliggende i Nordhavn og udgør gamle pakhuse, som skal konverteres til nye bæredygtige erhvervslejemål og andre udlejningsformål, fx til gallerier og arkitekter. Det succesfulde arbejde med at fremme en levende og rekreativ havn vil fortsætte. Ligesom færdiggørelsen af Ørestad og to visionære kulturprojekter – Tunnelfabrikken i Nordhavn og flytningen af Det Tekniske Museum til Svanemølleværket på Østerbro – også bliver en del af By & Havns projekter frem mod 2023.   

Forretningsstrategien er resultatet af en omfattende proces, hvor By & Havns medarbejdere har været aktivt involveret. Dialogen og involveringen er noget, som By & Havn også vil lægge stor vægt på udadtil. Det siger adm. direktør i By & Havn Anne Skovbro.

Vi ønsker at være en åben og imødekommende virksomhed, som udvikler Københavns nye bydele i tæt samspil med københavnerne. Derfor vil vi også fortsætte med at invitere til borgermøder, følgegruppemøder og gå i dialog om vores arbejde. Vi har en opgave i at blive mere synlige og bedre til at fortælle, hvad vi laver, og hvor meget vi bidrager med. Jeg tror for eksempel ikke, det er alle, der ved, at vi er blandt frontløberne, når det gælder om at stille krav om bæredygtighed i vores salgskontrakter, så vi sikrer, at der bliver bygget så bæredygtigt som muligt i alle vores udviklingsområder.

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

By & Havns forretningsstrategi for 2020-2023 er godkendt af By & Havns bestyrelse, Københavns Kommune og Transport- og Boligministeriet. Den kan downloades via dette link.

FAKTA: By & Havns forretningsstrategi for 2020-2023

By & Havns nye forretningsstrategi beskriver selskabets overordnede visioner og mål indenfor:

 • Økonomi
  Fire forretningsområder:

- Arealudvikling
- Parkering
- Udlejning
- Havnedrift og havnearealer.

 • Projekt- og datterselskaber:

- Kronløbsøen
- Selskab vedr. Vejlands Kvarter og Stejlepladsen
- Selskab vedr. Tunnelfabrikken

 • Tre fokusområder

- Bæredygtig byudvikling og byliv
- Stærke kompetencer og effektiv drift
- Omdømme


FAKTA: Bæredygtighed i By & Havn

 • Siden 2015 har By & Havn arbejdet med at stille krav om DGNB-klausuler i selskabets salgsaftaler med krav om, at bygherre opnår højeste bæredygtighedscertificering i forbindelse med opførelse af byggeri (bolig og erhverv).
 • Andelen af salgskontrakter med DGNB-klausuler har været støt stigende fra 25 procent i 2016 til 100 procent i 2019.
 • Med den nye forretningsstrategi 2020-2023 har By & Havn et nyt mål om, at alle byområder bæredygtighedscertificeres til platin.

 

FAKTA: Det bidrager By & Havn med

By & Havn blev stiftet i 2007 og har siden bidraget aktivt til Københavns udvikling:

 • Cirka 15.000 nye boliger
 • Cirka 13.000 nye arbejdspladser
 • Cirka 20 mia. kr. til bæredygtig infrastruktur, fx metro
 • Cirka 11 kilometer rekreative kajstrækninger
 • Mere end 30 pladser, byrum og grønne parker i Nordhavn og Ørestad
 • Plads til nye kulturinstitutioner og beboerhuse, fx Det flydende aktivitetshus i Nordhavn
 • Plads til at bade og opleve en levende havn