By & Havn nedsætter uafhængig Borgersamling om Lynetteholm

25. oktober 2021

By & Havn nedsætter uafhængig Borgersamling om Lynetteholm

By & Havn har valgt et rådgiverhold i demokrati og borgerinddragelse til at udforme og facilitere en uafhængig borgersamling om Lynetteholm. Borgersamlingens medlemmer vil få til opgave at skabe en vision for og komme med anbefalinger til udviklingen af den fremtidige bydel på Lynetteholm. Borgersamlingens arbejde skal kunne indgå i og understøtte den senere politiske miljø- og planproces for Lynetteholms fremtidige bydel. Borgersamlingen forventes at kunne begynde arbejdet primo 2022. 

Efter et bredt flertal i Folketinget har vedtaget anlægsloven om Lynetteholm, går diskussionen om Lynetteholm ind i en ny fase, hvor anbefalingerne og ambitionerne for den nye bydel i København skal konkretiseres.

I By & Havn er vi ydmyge overfor den opgave, der er at planlægge en bydel, som først skal bygges om 15-20 år. Derfor vil By & Havn gerne have borgernes input til visionen for fremtidens bydel på Lynetteholm. By & Havn har derfor besluttet at nedsætte en borgersamling omkring Lynetteholm. By & Havn har indgået aftale med ekspertrådgivere fra WeDoDemocracy, der sammen med et dansk team og internationale demokratieksperter skal designe og gennemføre borgersamlingen.

Borgersamlingens endelige format forventes at kunne blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år, hvorefter rekrutteringen til borgersamlingen vil blive igangsat. Ekspertrådgiverne arbejder i øjeblikket med at designe borgersamlingen og de temaer og spørgsmål, som borgersamlingen skal undersøge og diskutere. Herunder arbejder ekspertrådgiverne på at etablere udvælgelseskriterierne for en uafhængig ekspertgruppe, der skal bistå borgernes arbejde. 

I det nye år vil en samling på ca. 60 repræsentative borgere blive udtrukket via Danmarks Statistik. Borgersamlingens medlemmer ventes at blive udvalgt på baggrund af udvælgelseskriterier som køn, alder, uddannelse og bopæl.

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro. siger:

Lige nu er Lynetteholmen kun en halvø, der skal stormflodssikre København, som politikerne har vedtaget. Nu er opgaven at finde ud af, hvad der skal være på øen. Og da projektet kommer til at foregå over mange år, har vi også brug for nye metoder til at inddrage byens mange aktører i processen og bygge et solidt vidensgrundlag, så politikerne på Københavns Rådhus og Christiansborg har de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger om, hvordan Lynetteholm konkret skal udvikles og give værdi tilbage til byen. Vi håber desuden på, at Borgersamlingen vil være med til at give en bred debat blandt københavnerne om ambitionerne for den kommende bydel.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Demokratirådgiver og partner i WeDoDemocracy, Johan Galster, siger:

Den kommende borgersamling om Lynetteholm vil involvere et repræsentativt udsnit af byen og hente input fra byens mange stemmer og interessenter, som vil bidrage til en bred samfundsdebat om et vigtigt emne. Borgersamlinger har vist sig at være en rigtig god måde at udvikle modige, afbalancerede og visionære bud på komplekse udfordringer. Vi håber, at den uafhængige og borgerdrevne tilgang, hvor medlemmerne får mulighed for at gå i dybden med Lynetteholm, vil gøre alle parter klogere på den fremtidige bydel og bidrage til, at byens beslutningstagerne kan træffe robuste og langsigtede beslutninger.

Demokratirådgiver og partner i WeDoDemocracy, Johan Galster

Fakta om Borgersamling for Lynetteholm:

  • Borgersamlingens medlemmer vil få til opgave at skabe en vision og komme med anbefalinger til udviklingen af den fremtidige bydel på Lynetteholm.
  • Borgersamlingens arbejde skal kunne indgå og understøtte den senere politiske miljø- og planproces for Lynetteholms fremtidige bydel.
  • Borgersamling om Lynetteholm sammensættes repræsentativt. Danmarks Statistik vil stå for udsendelse af invitationer via e-Boks til et mellem 5.000-10.000 borgere i Storkøbenhavn og sikre en stratificeret lodtrækning så ca. 60 borgere udvælges som medlemmer borgersamlingen.
  • De endelige kriterier for udvælgelsen ventes at basere sig på køn, alder, uddannelse og bopæl, så borgersamlingens medlemmer afspejler populationen på tværs af hele byen.
  • Det endelige design, format og opgavebeskrivelse for borgersamlingen vil blive udarbejdet de kommende måneder. Borgersamlingen forventes at blive etableret primo 2022.
  • Borgersamlingen mødes ved en række samlinger over flere dage og vil kunne indhente viden og fagekspertise fra en tilknyttet uafhængig fagekspertgruppe. Alle interesserede borgere, foreninger og organisationer i byen vil kunne bidrage med viden, input og partindlæg - før og under samlingerne på borgersamlingens digitale platform www.lynetteholm.borgersamling.dk. Offentligheden vil ligeledes kunne deltage ved et åbent borgermøde som en del af borgersamlingens forløb og som observatører uden taleret ved de fysiske samlinger.
  • Borgersamlingen arbejder uafhængigt og vil blive sekretariatsbetjent, så der sikres armslængde og transparens i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer
  • I Danmark er de første borgersamlinger blevet gennemført i kommuner som København, Albertslund og Rudersdal. Hertil er første del af regeringens Klimaborgerting blevet gennemført. Storbyer i Nordamerika, Australien og Europa har de seneste femten år gennemført en lang række Citizens’ Assemblies (borgersamlinger) og senest har byrådet i Paris d. 14. oktober i år besluttet at nedsætte et permanent borgerting, der skal rådgive byrådet i alle større beslutninger fremover.