By & Havn nedbringer gælden med over 500 mio. kr. i tilfredsstillende halvårsregnskab

26. august 2020

By & Havn nedbringer gælden med over 500 mio. kr. i tilfredsstillende halvårsregnskab

På trods af COVID-19 er der fortsat fuld damp på kedlerne i Københavns byudviklingsområder og havn. By & Havn kom ud af første halvår med et resultat på 468 mio. kr. Ses der bort fra værdiregulering af gæld er resultatet på 405 mio. kr. I lyset af de negative effekter fra COVID-19 er der tale om et flot resultat, der er på niveau med resultatet i 2019.

Det gunstige resultat kan bl.a. henføres til By & Havns salg af aktierne i det såkaldte detailhandelsselskab, der har stået for udviklingen af detailhandel i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Selskabet blev primo 2020 afhændet til PFA. Samtidig er resultatet positivt påvirket af, at der også i første halvår af 2020 er tilført store mængder overskudsjord til Nordhavnen, hvor det er blevet deponeret og anvendt til den store havneudvidelse, der blev igangsat i 2012 og som ventes færdig i løbet af 2. halvår 2020.

Der har i lighed med tidligere år også været grundlag for positive værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme i første halvår. Værdireguleringerne udgør i alt 332 mio. kr., hvoraf 64 mio. kr. er avancer fra salg af byggeretter. De samlede salg af byggeretter har i første halvår udgjort i alt 254 mio. kr.

COVID-19 har også påvirket By & Havns halvårsregnskab. Det er primært gået ud over det 50 % ejede selskab CMP, der er hårdt ramt af den aflyste krydstogtsæson. Det har primært påvirket CMP’s lejebetaling til By & Havn.

Til trods herfor og til trods for fortsat store investeringer i byggemodning af selskabets byudviklingsområder og nye parkeringsanlæg har halvårsresultatet betydet, at selskabet har nedbragt sin gæld med over 500 mio. kr. Selskabets nominelle nettogæld er nu på 12,3 mia. kr. Dermed er gælden blevet nedbragt med 2,8 mia. kr. siden 2015.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro siger:

 

Det er et rigtig flot halvårsregnskab, som vi kan præsentere og det viser, at der på trods af COVID-19 stadig har været fuld gang i ejendomsudviklingen i København og i vores mange driftsfunktioner, som ikke har ligget stille under nedlukningen. På fem år har vi betalt næsten 3 mia. kr. af på gælden og vi fortsætter i de kommende år, når vi fortsætter udviklingen af Nordhavn og sætter gang i udviklingen af Vejlands Kvarter og Stejlepladsen.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn

Graf viser nominel nettogæld for By & Havn

Download:

Kontakt:

Kommunikationschef, By & Havn: Kristian Wederkinck Olesen: 30 53 50 04