By & Havn nedbringer gælden for femte år i træk

29. marts 2021

By & Havn nedbringer gælden for femte år i træk

 2020 blev endnu et godt år for By & Havn, som for femte år i træk nedbringer gælden på trods af udfordringer med Covid19-pandemien. Det skyldes især et salg af investeringsejendomme for mere end 1. mia. kr., og at den primære drift også i 2020 var tilstrækkelig til at dække årets renteudgifter på selskabets gæld.

By & Havns primære driftsresultat ligger trods et Covid-19-betinget tab på nærved 50 mio. kr. kun knapt 10 mio. kr. under niveauet i 2019 og det budgetterede for 2020. Her ses bort fra en ekstraordinær regnskabsteknisk korrektion som følge af ny struktur i lejeaftale med Copenhagen Malmö Port. Det samlede resultat for 2020 udgør 595 mio. kr. mod 230 mio. kr. i 2019.

Årets resultat på 595 mio. kr. er tilført egenkapitalen, der ved udgangen af 2020 udgør -2.948 mio. kr. I egenkapitalen er indregnet det bidrag fra By & Havn til etablering af Sydhavnsmetroen på 483 mio. kr., som ejerne tog beslutning om i 2020. Herefter udgør By & Havns samlede bidrag til Sydhavnsmetroen 2.421 mio. kr.

Med årets resultat er de første væsentlige skridt taget til at nå de ambitiøse økono­miske mål om bl.a. en forbedring af egenkapitalen med 3 mia. kr. i strategiperioden 2020-2023.

Samtidig er en fuld rentedækning også et vigtigt økonomisk mål i selskabets forretnings­strategi. Opfyldelsen heraf viser, at selskabets underliggende drift er sund og i god gænge, og at selskabets økonomiske fremgang ikke alene hviler på salg af bygge­retter.

Formand for By & Havn, Pia Gjellerup, er glad for det tilfredsstillende resultat:

 

Årets resultat viser, at By & Havn kan levere gode resultater på trods af vanskelige omstændigheder. I 2020 blev vi som mange andre erhverv ramt på driften. Covid-19-pandemien ramte både forretningsområderne Parkering og Havnedrift, men heldigvis har de københavnske byggepladser arbejdet på højtryk i hele perioden og leveret jord til vores deponi i Nordhavn, og så har der været stor interesse for at købe byggeretter i vores områder. Vi er glade for at kunne nedbringe gælden for femte år i træk.

Formand for By & Havn, Pia Gjellerup.

Ved udgangen af 2020 udgør By & Havns nominelle gæld 12.406 mio. kr., hvilket er en nedgang på 430 mio. kr. i forhold til 2019. Gælden er som udgangspunkt nedbragt med mere end 810 mio. kr. Men det yderligere bidrag til Sydhavnsmetroen i 2020 (383 mio. kr. ud af den samlede reservation på 483 mio. kr.) reducerer gældsnedbringelsen til 430 mio. kr.

Foruden den positive pengestrøm fra drifts­aktiviteterne skyldes gældsnedbrin­gel­sen primært, at indtægterne fra salg af byggeretter for fjerde år i træk ligger over 1 mia. kr. I 2020 udgjorde det samlede salg af byggeretter således 1.178 mio. kr.

Også i 2021 forventes salget af byggeretter at nå over 1. mia. kr.

I de kommende år vil gælden i By & Havn dog stige, som følge af betalinger til Nordhavnstunnellen og store investeringer i byggemodning, parkeringsanlæg og ikke mindst en kommende containerterminal i Nordhavn

Kontakt: Kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen, t: 3053 5004