By & Havn har indgået aftale med KPC om at opføre Byens Hus

18. februar 2022

By & Havn har indgået aftale med KPC om at opføre Byens Hus

I Ørestad Syd kan arbejdet med at bygge det længe ventede Byens Hus begynde i efteråret 2022, efter By & Havn har indgået aftale med entreprenørfirmaet KPC, som opfører ejendommen. Det nye beboer- og kulturhus, som er en del af hele ejendommen, står efter planen færdig i begyndelsen af 2025.

Byens Hus er Ørestads Syds kommende beboer- og kulturhus, som i fremtiden skal danne rammen om nye kultur, natur og idrætsaktiviteter for beboerne i området. Frem mod starten af 2025 opfører KPC Byens Hus, en daginstitution og cirka 85 boliger på grunden.

I By & Havn ser frem man frem til at byggearbejdet kan begynde, så beboerne i Ørestad Syd om få år kan få et moderne beboer- og kulturhus med plads til alle områdets beboere, fortæller Per Schulze, som er udviklingschef i By & Havn.       

Det er dejligt, vi har fået en aftale med KPC, som med deres erfaring og ekspertise kan sikre en kontinuerlig fremdrift i projektet. Med Byens Hus ønsker vi at skabe et attraktivt mødested i Ørestad Syd med spændende faciliteter, der indbyder til ophold og fællesskab. Det har derfor været givtigt og vigtigt for processen, at beboerne m.fl. har været med til at sætte ord på deres ønsker og behov, som vi har forsøgt at indarbejde i huset på bedste vis.

Udviklingschef Per Schultze, By & Havn.

Det har fra starten været visionen, at huset skal samle bydelens fælleslokaler under samme tag, så nye muligheder opstår i samspillet mellem beboerne i et mangfoldigt boligbyggeri med forskellige faciliteter. Beboerne kan blandt andet se frem til forenings- og mødelokaler, festlokaler, værksteder, to multisale, omklædningsfaciliteter, en café samt fællesarealer. Foruden at fungere som fælleshus for beboerne i området vil Byens Hus også blive et kulturhus for hele bydelen.

Birdie

Allerede i 2016 blev rammerne for Byens Hus vedtaget med lokalplanen for Ørestad Syd. Her står det, at nye boligbyggerier i Ørestad Syd skal etablere fælleslokaler for beboerne på 1 pct. af det samlede boligareal, og at fællesarealerne kan samles i et hus for alle kvarterets boliger. Dermed var der skabt en mulighed for at beboerne kunne få et stort hus med langt flere faciliteter end tilfældet ellers havde været.

Byens Hus bliver samtidig bygget i naturskønne omgivelser med indgang til en af Naturpark Amagers kommende hovedindgange på den ene side - og ud til Asger Jorns Allé på den anden side.

Ankomst

Fakta:

 • Byens Hus vil være på ca. 2500 m2
 • På byggefeltet opføres Byens Hus, samt ca. 2200 m2 daginstitution og yderligere ca. 6700 m2 boliger (svarende til 85 boliger)
 • Det er aftalt mellem By & Havn og KPC, at By & Havn tilbagekøber den del af bygningen, hvor Kulturhuset ligger, når ejendommen står færdig.
 • Det er aftalt mellem Københavns Kommune og KPC, at Københavns Kommune køber daginstitutionen, når ejendommen står færdig.
 • KPC beholder boligerne, når ejendommen står færdig.

Økonomi:

 • Byens Hus koster 48 mio. kr. at etablere.
 • Byens Hus er blandt andet finansieret fra de boligbyggerier, som skal have fælleshus i Byens Hus.
 • Aftale med Københavns Kommune indgås vedr. den fremtidige drift af Byens Hus.
 • Københavns Kommune finansierer daginstitutionen.
 • Øvrige driftsomkostninger finansieres af de tilknyttede grundejere med et årligt driftsbidrag samt fra udlejning til café og diverse aktiviteter.

Ejerforhold:

 • By & Havn stifter en forening, som bliver ejer af Byens Hus. De tilknyttede grundejere, hvis fælleslokaler er samlet i huset, bliver pligtige medlemmer i foreningen.