By & Havn gør det nemt at lade elbilen

29. juni 2020

By & Havn gør det nemt at lade elbilen

40 nye ladepladser til elbiler er på vej til Nordhavn og Ørestad. Det skal gøre det lettere at tanke elbilen op i By & Havns parkeringsanlæg - og geare op for flere grønne biler i By & Havns udviklingsområder.

Til august kan beboere i Nordhavn og Ørestad benytte helt nye ladepladser på udvalgte parkeringsanlæg, som skal gøre det nemt at oplade og imødekomme et stigende behov for opladning af elbiler.  

By & Havn etablerer i første omgang de nye ladepladser på tre udvalgte parkeringsanlæg, fordi det giver mulighed for at evaluere ladepladserne, inden de efter planen rulles ud i stor skala på alle selskabets parkeringsanlæg.

I dag er der 43 ladepladser fordelt på By & Havns parkeringshuse. Ifølge By & Havns prognoser vil der med udgangen af 2022 samlet set være brug for cirka 170 ladepladser i bydelene Ørestad Syd, Ørestad City og Indre Nordhavn.

Arbejdet med at etablere flere ladepladser skydes i gang den 1. august i år, hvor By & Havn åbner op for 16 nye ladepladser i P-hus Lüders i Nordhavn og seks nye pladser på en midlertidig terrænparkeringsplads ved Nordre Fælled Kvarter i Ørestad Syd. Dertil kommer 18 ladepladser i et nyt p-hus ved Hannemanns Allé i Ørestad Syd, som ventes at åbne 1. kvartal 2021.

By og Havn Co-branding

De nye ladepladser er resultatet af By & Havns arbejde med en ny strategi for opladning af elbiler, hvor det blandt andet er undersøgt, hvordan nuværende ladepladser bliver brugt, og hvordan behovet for opladning ser ud i fremtiden. Samtidig har By & Havn afholdt dialogmøder med lokale beboere og elbilister med fokus på deres ønsker til fremtidens opladning. Det fortæller adm. direktør i By & Havn Anne Skovbro:

Flere og flere vælger elbilen til, og et helt centralt punkt for alle elbilejere er, at du har tryghed for nem og hurtig opladning. Derfor udvider vi nu antallet af ladepladser i flere af By & Havns parkeringsanlæg og afprøver en anden model for betaling, som gør det nemt og gennemskueligt, og sikrer alle elbilbilister lige adgang til opladning -uanset om man bor, arbejder eller er på besøg i et af vores byområder.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn

Det er forventningen, at de nye ladepladser vil være tilgængelige på alle By & Havns parkeringsanlæg primo 2022. Udrulningen vil ske løbende, og de parkeringsanlæg, hvor behovet for flere ladepladser er størst, vil blive prioriteret først.

Med den nye strategi for opladning af elbiler vil By & Havn løbende kunne udvide antallet af ladepladser og imødekomme den forventede stigning i antallet af elbiler.

Zap-773

FAKTA:

By & Havns nye ladepladser

  • 1. august 2020 åbner By & Havn 16 AC-ladepladser med 22 kW i P-hus Lüders i Nordhavn og seks ladepladser på en midlertidig terrænparkeringsplads ved Nordre Fælled Kvarter i Ørestad Syd.
  • Primo 2021 åbner 18 nye ladepladser i p-huset ved Hannemanns Allé i Ørestad Syd, der p.t. er under opførelse.
  • Ladepladserne leveres og drives af selskabet Spirii
  • Opladning kan ske med app’en Spirii Go eller ladebrik fra Spirii
  • Afregning sker efter forbrug uden krav om abonnementsaftaler og bindingsperioder.
  • Prisen bliver 2, 5 kr. pr. kWh for By & Havns faste parkeringskunder og 3,5 kr. for øvrige parkeringskunder.

Fremtidig behov for ladepladser

  • I 2022 forventer By & Havn at drive cirka 6.600 parkeringspladser fordelt på 13 parkeringshuse/-kældre. Derudover driver By & Havn et antal permanente og midlertidige parkeringsanlæg i terræn.
  • Ifølge By & Havns fremskrivning vil der med udgangen af 2022 være brug for cirka 170 ladepladser i bydelene Ørestad Syd, Ørestad City og Indre Nordhavn.
  • Sammenlignet med sidste år (2019) er antallet af opladninger steget med 48 procent i By & Havns parkeringsanlæg.
  • Andelen af elbiler i By & Havns områder er større end det øvrige København: Københavns Kommune (0,76 %), Ørestad (2,7%) og Nordhavn (4,3%)