Borgermøde om container- og krydstogtterminal

18. juni 2019

Borgermøde om container- og krydstogtterminal i Ydre Nordhavn

Tirsdag den 25. juni inviterer Copenhagen Malmö Port og By & Havn til borgermøde om virkninger på miljøet i forbindelse med udflytning af den eksisterende containerterminal på Levantkaj og etableringen af en ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn.

Med projektet vil den nuværende containerterminal på Levantkaj blive nedlagt og flyttet til Ydre Nordhavn for at skabe plads til byudviklingen af Levantkaj. Samtidig skal der etableres en ny og fjerde krydstogtterminal i Ydre Nordhavn.

De to anlægsprojekter er omfattet af et krav om miljøvurdering (VVM), og der skal i den forbindelse udarbejdes en miljøkonsekvensrapport med henblik på at opnå myndighedernes tilladelse til projektet.

Den 28. maj 2019 blev miljøvurderingen sendt i høring. I den forbindelse inviterer Copenhagen Malmö Port og By & Havn til borgermøde tirsdag den 25. juni. Mødet finder sted kl. 18.00 – 19.30 på adressen: Terminal 3, Oceankaj Ydre Nordhavn.

På borgermødet kan du høre mere om de to anlægsprojekter og miljøvurderingen, som er i høring frem til den 29. juli. Der vil være oplæg fra både CMP og By & Havn og mulighed for stille spørgsmål.

 

Tilmelding:
Senest fredag den 21. juni på borgermode@cmp.com

Vi byder på en forfriskning under mødet.  

Annonce_Containerterminal_højformat