Arkitekter bag parkeringshus i Ørestad tildelt arkitekturmedalje

16. oktober 2020

Arkitekter bag parkeringshus i Ørestad tildelt arkitekturmedalje

JAJA Architects er tildelt Akademiraadets (Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster) ærespris, Franciska Clausen-medaljen 2020. Medaljen er uddelt for arbejdet med By & Havns parkeringshus, p-hus Ejler Bille.

Franciska Clausen Medaljen uddeles til arkitekter, der har stået for et ’enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst.’

P-hus Ejler Bille ved kanalen

Akademiet for de Skønne Kunster indstiftede medaljen i 2016 til minde om den danske billedkunstner Franciska Clausen. I år tilfaldt medaljen Jan Tanaka, Jakobb Steen Christensen og Kathrin Susanna Gimmel fra JAJA Architects for arbejdet med p-hus Ejler Billes facader.

Facaderne er klædt i felter af patchwork i strækmetal og murede dele i forskellige størrelser. Store felter af rustent strækmetal beklæder facadernes øverste dele, og hvor facaderne møder gadens rum og liv, bliver skalaen mindre og mere oplevelsesrig med små nicher, detaljeret murværk og facadebeplantning, så der skabes en kantzone, der på trods af den lukkede facade bibringer en oplevelse, når man passerer p-huset.

Akademiraadet skriver i sin motivering:

Parkeringshuse er, indtil videre, et nødvendigt onde i vores byer; et ofte malplaceret infrastrukturelt element i det samlede bybilledes facader og kantzoner. Men på et nyt p-hus i den københavnske Ørestad er det lykkedes arkitekterne fra JAJA Architects, gennem en smuk bearbejdning af facaderne, at komme med et overbevisende bud på, hvordan dette kan gøres anderledes.

Akademiraadets motivering

På grund af COVID situationen er selve medaljeoverrækkelsesceremonien, som skulle have været afholdt under Hendes Majestæt Dronningens tilstedeværelse, aflyst. I stedet har Akademiraadet lagt et interview med arkitekterne på deres hjemmeside.

By & Havn er bygherre og ejer af p-hus Ejler Bille. Selskabet har tidligere samarbejdet med JAJA Architects, bl.a. i forbindelse med opførelsen af det internationalt berømmede P-hus og Konditaget Lüders i Århusgadekvarteret i Nordhavn.

2

"By & Havn arbejder konsekvent med p-huse frem for gadeparkering i de bydele, vi udvikler. Vi ønsker at samle kvarterernes biler i p-husene og derved friholde plads til fx grønne byrum eller byrum, der opfordrer til fællesskab. Det mener vi i sig selv er en fornuftig og bæredygtig prioritering," siger adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn. 

Hun fortsætter: 

Hver gang, vi opfører et parkeringshus, kigger vi ind i helheden og stiller os selv spørgsmålet hvad p-huset kan bidrage med til kvarteret. I p-hus Ejler Billes tilfælde er der særligt arbejdet med æstetikken og bæredygtigheden, der har været i højsædet. I p-hus Lüders i Nordhavn, som ligeledes er tegnet af JAJA, tilføjede vi 'den femte facade' - tagetagen - som er omdannet til offentligt byrum med idrætsfaciliteter og udsigt til Øresund til glæde for kvarterets beboere og besøgende i området. Vi har et rigtig fint samarbejde med JAJA Architects, der er dygtige til at skubbe os i en retning, hvor p-husene bliver mere end 'bare' koncentrerede parkeringspladser, og det er glædeligt, at Akademiraadet værdsætter deres arbejde med facaderne på p-hus Ejler Bille.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Detaljefoto fra facaden