Accura opfører domicilbyggeri på Trælastholmen i Nordhavn

4. juli 2019

Accura opfører domicilbyggeri på Trælastholmen

Advokatfirmaet Accura får adresse i Nordhavn, når de rykker ind i et moderne og innovativt domicilbyggeri på Trælastholmen i 2022.

Trælastholmen er en af de mest centrale grunde i den videre udvikling af Nordhavn, efter den tæt på afsluttede udvikling af Århusgadekvarteret.

Accura har indgået aftale med By & Havn om køb af en af de mest attraktive erhvervsgrunde i det eftertragtede område. Her vil Accura opføre et moderne og innovativt domicil blandt kanaler, metro og bydelspladser.

"Vores ambition er at skabe et domicil, der i størrelse, udtryk og beliggenhed matcher vores fokuserede strategi, DNA og ambitioner. Samtidig skal det være den perfekte ramme for en visionær rådgivningsvirksomhed med danske og internationale kunder. Det synes vi, vi har fundet på Trælastholmen, hvor byggeriet også vil bidrage til stemningen i området," fortæller Ivan Madsen, partner og direktør i Accura.

Selve aftalen sker på baggrund af en proces, hvor By & Havn har anmodet potentielle investorer om at indsende interessetilkendegivelser, således at der på den baggrund kan indgås betingede salgsaftaler med de parter, som vurderes bedst at opfylde de samlede ønsker til de enkelte byggefelter.

Ved at udbyde byggefelterne på denne måde, sikrer vi os, at de byggerier, der kommer i fremtiden, overholder en række kriterier, heriblandt at det er et arkitektonisk ambitiøst idéoplæg. Og vi er glade for at kunne sige, at Accuras kommende domicilbyggeri opfylder de krav, og kriterier, vi har sat, herunder især kravet om DGNB-certificering til minimum guld-standard.

Udviklings- og salgsdirektør Michael Soetmann, By & Havn.

Domicilet, som er tegnet af Danielsen Architecture, bliver på ca. 10.000 m2 i 5 etager. Materialevalget er inspireret af de klassiske, modernistiske erhvervshuse, der blev opført i København for snart 100 år siden.

I opførslen er der et betydeligt fokus på at inddrage lokalområdet i form af bl.a. de omgivende kanaler og på at skabe kreative grønne og bæredygtige løsninger. Det bliver et bærende element i udformningen, at husets facader og kantzoner bidrager til bydelens liv. I stueetagen vil der blive placeret over 200 m2 butiksareal, som smelter sammen med metropladsen.

"Med vores nye omgivelser får vi skabt nogle moderne og funktionelle rammer for både kunder og medarbejdere. Nordhavnen er en spændende og innovativ bydel, som vi tror på som fremtidens kraftcenter. Det glæder vi os til at blive en aktiv del af," afslutter Ivan Madsen