Åben projektkonkurrence om P-hus i Nordhavn udskrevet

13. juni 2019

Åben projektkonkurrence om P-hus i Nordhavn udskrevet

By & Havn har udskrevet en åben projektkonkurrence om at udarbejde et forslag til udformning af facader, kantzone og ekstern belysning for et kommende P-hus i Nordhavn.

OPDATERET 2. JULI 2019: Der er tilføjet nye spørgsmål/svar samt rettelsesblad i materialemappen. 

OPDATERET 29. JUNI 2019: Der er tilføjet spørgsmål/svar i materialemappen.

P-huset skal rumme ca. 350 biler og ca. 260 m2 udadvendt funktion i stueetagen mod øst. Råhuset og husets indre dele projekteres principielt af By & Havn, og det er en forudsætning for opgaven, at facaderne og forslagets øvrige dele tilpasses til råhuset.

By & Havn ønsker at udvikle et P-hus, der både forsyner området med parkeringspladser og samtidig bidrager positivt til de nære omgivelser i form af udadvendte funktioner mod øst og en kiss‘n ride funktion mod Østre Landsret.

For at finde frem til det bedst mulige projekt, gennemføres en åben projektkonkurrence ud fra følgende vision:

  • Et P-hus med en facade af høj arkitektonisk kvalitet
  • Et P-hus med en oplevelsesrig og indbydende kantzone
  • Et P-hus med en stemningsgivende ekstern belysning

Hent alle konkurrencematerialer her (Konkurrenceprogram, grundkort over Trælastholmen, luftfotos og Lokalplan nr. 499 samt spørgsmål/svar) 

PROCES

  • Juni 2019 - konkurrencestart
  • August 2019 - konkurrenceforslagene skal være indleveret til By & Havn
  • September 2019 - forventet offentliggørelse af vinder