Renovering for 40 millioner kroner

20. august 2008

Danmarks største lystbådehavn, Svanemøllehavnen nord for København, gennemgår netop nu en større renovering til glæde for de mange tusinde lystbåde, der hvert år anløber havnen. By & Havn står for renoveringen, som alt i alt koster 40 millioner kroner.

 

Svanemøllehavnen har i lang tid været utidssvarende, og efter renoveringen vil havnen stå som en af Danmarks mest moderne med bedre faciliteter som f.eks. gangbare Y-bomme frem for gammeldags fortøjningspæle – og nemmere adgang til strøm og vand for sejlerne. Nordmolen er allerede færdig, og renoveringen af Østmolen begynder til oktober, så det generer lystsejlerne mindst muligt.

Havnebygmester i By & Havn, Hans Vasehus Madsen, er meget tilfreds med de nye planer for Svanemøllehavnen:

”Vi har haft et godt samarbejde med Svanemøllehavnen A/S, og vores mål er at bygge et nyt og velfungerende lystbådeanlæg til glæde for sejlerne og de mange, der hver dag går tur på havnen. Jeg er meget glad for de mange positive tilbagemeldinger, vi allerede har fået fra sejlere og gæster”.

Det er Svanemøllehavnen A/S, der forpagter området af By & Havn, og ifølge havnefoged i Svanemøllehavnen, John Vestergaard Hansen, er både de faste brugere af havnen og sommergæsterne imponerede over de nye forhold:

”Vi ønsker et pænt og velholdt havneanlæg med et godt havnemiljø, hvor vi kan udfolde vores sejlerinteresse. Samtidig vil vi gerne tilgodese både promenadegæster, klapvogne og de tusindvis af sejlere, der hvert år bruger havnen. Med renoveringen af havnen har alle fået nye gode forhold”.

John Vestergaard Hansen lægger vægt på, at adgangsforholdene til bådene er blevet meget nemmere på grund af Y-bommene. Nu kan sejlerne gå ombord fra siden, hvor de tidligere kun kunne gå ombord via stævnen.  Det nye anlæg giver også sejlerne større sikkerhed for bådene, da anlægget nu er flydende og derfor følger med ved høj- og lavvande.

Der er dog enkelte sejlere, der ifølge John Vestergaard Hansen er kede af, at de gamle fortøjningspæle forsvinder helt, og derfor vil man beholde enkelte pladser, hvor der stadig kan lægges til kaj på gammeldags manér. Det er især for at tilgodese skolebådene i havnen, samt de både, der anløber havnen for sejl.

Det er By & Havn, der ejer havnen og betaler for renoveringen. By & Havn forpagter anlægget til Svanemøllehavnen A/S, der er en sammenslutning af havnenes tre sejlklubber. Svanemøllehavnen A/S betaler – udover leje af vandarealet – også en finansieringsleje til By & Havn i forbindelse med anlæggets fornyelse. Renoveringen forventes afsluttet i 2011.

Der er 1170 faste pladser i Svanemøllehavnen, og ifølge havnefoged John Vestergaard Hansen besøges havnen hvert år af omkring 2000 turistsejlere. Derudover er havnen et yndet udflugtsmål for områdets beboere.


Presseinfo: Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T. 2916 0586.