Bylivs- og byrumskonkurrence afgjort

26. april 2007

Ørestadsselskabets internationale projektkonkurrence om byrum og byliv resulterede i to førstepræmieforslag som tilsammen vil skabe smukke, unikke og funktionelle byrum i Ørestad Syd.

 

GHB landskabsarkitekter A/S v/ landskabsarkitekt MAA MDL Jacob Fischer modtog førstepræmien på 350.000 kr. for den samlede plan for byrummene i Ørestad Syd, forslag til udformning af et antal aktivitetsfelter i de tre nord-sydgående byrum og forslag til indretning, funktioner og aktiviteter på de syv pladser, der var omfattet af konkurrencen.

Den anden førstepræmie, som er på 200.000 kr. blev givet til Bystrup Arkitekter v/ arkitekt MAA MDD Erik Bystrup for udformningen af to af pladserne i Ørestad Syd, nemlig Hovedpladsen og Solnedgangsplads Nord.

Baggrund for konkurrencen
I oktober 2006 udskrev Ørestadsselskabet en projektkonkurrence om forslag til en samlet plan for byrummene i Ørestad Syd. Samtidig skulle konkurrencedeltagerne udarbejde forslag til udformningen af et antal aktivitetsfelter i de tre nord-sydgående byrum og forslag til indretning, funktioner og aktiviteter på de syv pladser, der var omfattet af konkurrencen.

Ørestadsselskabet har ønsket at inspirere konkurrencedeltagerne til at skabe rammerne om det mangfoldige liv, der i de kommende år vil myldre frem i Ørestad Syd. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet på baggrund af en forudgående inddragelse og analyse af potentielle brugergrupper og interessenter. Byrum og byliv optræder som to ligestillede parametre i konkurrencen, og forslagene er blevet bedømt ud fra både arkitektoniske og sociale perspektiver.

Ved konkurrenceperiodens udløb den 14. februar 2007 var der indkommet 42 forslag. Heraf blev 40 forslag optaget til bedømmelse af dommerkomiteen.

Om vinderforslaget fra GHB landskabsarkitekter A/S udtaler dommerkomiteen:
"Der er tale om et charmerende, forførende forslag af høj arkitektonisk kvalitet med ligevægt mellem poesi og funktionalitet. Forslagets syv pladser er rumligt disponeret, så de trods rigdom på indhold besidder en gennemgående åbenhed. Der er på den ene side en grovkornet hverdagsrobusthed over forslaget og på den anden en forfinet, elegant romantik, der befordrer leg og oplevelse".

Om det andet 1. præmie-forslag fra Bystrup Arkitekter fremhæver Dommerkomiteen forslagets udformning af Hovedpladsen, kaldet

Mulighedernes plads

:

"Pladsen vil fremstå som et både værdigt, og i sin brug, livgivende møde med Fælleden. Det er dommerkomiteens opfattelse, at i netop dette byrum er indbygget en styrke, der rækker ud over nuet. Det særlige ved forslagets store, monolitiske betonplade er, at den forholder sig til hele byens kant. Og ikke alene til pladsens. Den er et monument, samtidig med at kan bruges til alt."

Desuden blev der uddelt en 2. præmie på 150.000 kr. til Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue i samarbejde med landskabsarkitekt, professor Steen Høyer, og et indkøb på 50.000 kr. til landskabsarkitekt Lisbeth Westergaard.

Administrerende direktør i Ørestadsselskabet, Jens Kramer Mikkelsen er meget tilfreds med konkurrencens resultat:

"Vi havde høje forventninger til konkurrencen, men jeg havde ikke turdet håbe på så mange kreative og sprudlende forslag. Niveauet har været højt, og de to førstepræmieforslag vil helt klart være med til at opfylde vores vision om det mangfoldige byliv, der i de kommende år vil myldre frem i Ørestad Syd,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Også konkurrencerådgiver og arkitekt MAA, Jesper Kock fra Akademisk Arkitektforening er begejstret:

"Det er flot og modigt at gøre samtlige byrum i en bydel af Ørestad Syds størrelse til genstand for en samlet konkurrence for at opnå en sammenhæng og en rød tråd i bydelen. Samtidig har Ørestadsselskabet gjort bylivsaspektet til en meget vigtig del af konkurrenceopgaven og har i den forbindelse udpeget nogle centrale udfordringer i forhold til bylivet, som deltagerne særligt skulle arbejde med," siger Jesper Kock.

Offentlig udstilling af konkurrenceforslagene
Alle konkurrenceforslagene vil være udstillet i KLP-husets foyer i perioden 26. april til 9. maj 2007, hverdage fra kl. 8 til 16.30, i stueetagen på Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S.

Læs mere om Ørestad Syd på www.orestadsyd.dk og om konkurrenceresultatet på www.orestad.dk/byrumskonkurrence. Dommerkomiteens betænkning kan også downloades fra AA Konkurrencers hjemmeside, www.arkitektforeningen.dk.

Problemer ved download? Kontakt venligst Carsten Arlund, T: 2075 1701

Yderligere information:

Carsten Arlund,
Projektchef
Ørestadsselskabet
T: 2075 1701
E: ca@orestad.dk

Jens Kramer Mikkelsen
Adm. direktør
Ørestadsselskabet
via Carsten Arlund

Jesper Kock
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA
Akademisk Arkitektforening
T: 3085 9014
E: jk@aa-dk.dk