Vejlandskvarteret

Vejlandskvarteret er et af By & Havns nye byudviklingsområder på Amager. Området ligger nord for Vejlands Allé med direkte adgang til Amager Fælleds grønne og vilde natur og tæt ved Sundby metrostation.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Vejlandskvarteret.

Det er visionen, at området skal udvikles til et grønt og bæredygtigt boligområde med cirka 2.000 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemeter skal være almene boliger. I området planlægges også en folkeskole med idrætshal og madskole, daginstitutionspladser og plejehjem.

Det samlede område er 18,1 hektar, og cirka en tredjedel (6,3 hektar) skal være naturområde uden bebyggelse.

Udviklingen af Vejlandskvarteret vil ske i forskellige faser med fokus på blandt andet borgerinddragelse, miljøundersøgelser og arkitektkonkurrence. Det ventes, at lokalplanen for området skal til politisk behandling omkring 4. kvartal 2020. Når lokalplanen er politisk godkendt, vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Vejlandskvarteret vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret. 

Nedenfor kan du læse seneste nyt om udviklingen af Vejlandskvarteret.

Opdateret 26. april 2019:


Den 25. april 2019 blev der afholdt borgermøde om udviklingen af Vejlandskvarteret. By & Havn ønsker en inddragende proces om udviklingen af det nye boligområde, og inviterede derfor som noget af det første til dialog og debat om udviklingsplanerne.

Under mødet blev der afholdt workshops, hvor der var mulighed for at komme med ønsker og idéer til, hvad de konkurrerende arkitektteams skal have fokus på, når de udarbejder deres forslag til en masterplan for Vejlandskvarteret. 

Masterplanskonkurrencen ventes at blive sat i gang i løbet af sommeren 2019. De mange input og gode idéer fra borgermødet samles op og tages med i det konkurrenceprogram, som de konkurrerende teams skal arbejde ud fra.

På mødet var der også oplæg om udviklingen af Vejlandskvarteret fra planchef i Københavns Kommune Kenneth Horst Hansen, chef for Planlægning og Bæredygtighed i By & Havn Rita Justensen og anlægschef i By & Havn Hans Vasehus. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet, kan du hente powerpoint-præsentationerne her:

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Vejlandskvarteret, er du altid velkommen til at skrive til By & Havn på: vejlandskvarteret@byoghavn.dk 

Opdateret 1. april 2019:


By & Havn sætter gang i at undersøge jord og undergrund ved Vejlandskvarteret. Nedenfor finder du spørgsmål og svar vedr. de miljø- og geotekniske undersøgelser i området.

Fra tirsdag den 2. april og cirka en måned frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Vejlandskvarteret ved hjælp af det der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en ny bydel på arealet Nord for Vejlands Allé. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og er du på gåben eller cykel, vil det under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

Opdateret 1. april 2019:


By & Havn sætter gang i udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen