Vejlands Kvarter

Prisvinder

Masterplanen for Vejlands Kvarter vinder international arkitekturpris pris

Tre ’landsbyer’ omkranset af natur

'Fælledbyen' vandt arkitektkonkurrencen om Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter er et af By & Havns nye byudviklingsområder på Amager. Området ligger nord for Vejlands Allé med direkte adgang til Amager Fælleds grønne og vilde natur og tæt ved Sundby metrostation.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Vejlands Kvarter.

Det er visionen, at området skal udvikles til et grønt og bæredygtigt boligområde med cirka 2.000 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemeter skal være almene boliger. I området planlægges også en folkeskole med idrætshal og madskole, daginstitutionspladser og plejehjem.

Det samlede område er 18,1 hektar, og cirka en tredjedel (6,3 hektar) skal være natur- og friarealer uden bebyggelse.

Udviklingen af Vejlands Kvarter sker i forskellige faser med fokus på borgerinddragelse, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrence og lokalplanproces. Det ventes, at Københavns Kommune sender forslag til lokalplan i offentlig høring i august 2020 og til politisk behandling i Københavns Borgerrepræsentation omkring 1. kvartal 2021. Når lokalplanen er politisk godkendt, og der foreligger en godkendt byggesag, vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Vejlands Kvarter vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret.