Vejlands Kvarter

Tre ’landsbyer’ omkranset af natur og med hver deres lokale gadekær

'Fælledbyen' vandt arkitektkonkurrencen om Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter er et af By & Havns nye byudviklingsområder på Amager. Området ligger nord for Vejlands Allé med direkte adgang til Amager Fælleds grønne og vilde natur og tæt ved Sundby metrostation.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Vejlands Kvarter.

Det er visionen, at området skal udvikles til et grønt og bæredygtigt boligområde med cirka 2.000 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemeter skal være almene boliger. I området planlægges også en folkeskole med idrætshal og madskole, daginstitutionspladser og plejehjem.

Det samlede område er 18,1 hektar, og cirka en tredjedel (6,3 hektar) skal være naturområde uden bebyggelse.

Udviklingen af Vejlands Kvarter vil ske i forskellige faser med fokus på blandt andet borgerinddragelse, miljøundersøgelser og arkitektkonkurrence. Det ventes, at lokalplanen for området skal til politisk behandling omkring 4. kvartal 2020. Når lokalplanen er politisk godkendt, vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Vejlands Kvarter vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret.