Processen hidtil

Konkurrence:

Fem teams dyster i masterplankonkurrence for Vejlands Kvarter

Opdateret 26. april 2019:


Den 25. april 2019 blev der afholdt borgermøde om udviklingen af Vejlands Kvarter. By & Havn ønsker en inddragende proces om udviklingen af det nye boligområde, og inviterede derfor som noget af det første til dialog og debat om udviklingsplanerne.

Under mødet blev der afholdt workshops, hvor der var mulighed for at komme med ønsker og idéer til, hvad de konkurrerende arkitektteams skal have fokus på, når de udarbejder deres forslag til en masterplan for Vejlandskvarteret. 

Masterplanskonkurrencen ventes at blive sat i gang i løbet af sommeren 2019. De mange input og gode idéer fra borgermødet samles op og tages med i det konkurrenceprogram, som de konkurrerende teams skal arbejde ud fra.

På mødet var der også oplæg om udviklingen af Vejlandskvarteret fra planchef i Københavns Kommune Kenneth Horst Hansen, chef for Planlægning og Bæredygtighed i By & Havn Rita Justensen og anlægschef i By & Havn Hans Vasehus. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet, kan du hente powerpoint-præsentationerne her:

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Vejlands Kvarter, er du altid velkommen til at skrive til By & Havn på: vejlandskvarteret@byoghavn.dk 

Opdateret 1. april 2019:


By & Havn sætter gang i at undersøge jord og undergrund ved Vejlands Kvarter. Nedenfor finder du spørgsmål og svar vedr. de miljø- og geotekniske undersøgelser i området.

Fra tirsdag den 2. april og cirka en måned frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Vejlands Kvarter ved hjælp af det der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en ny bydel på arealet Nord for Vejlands Allé. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og er du på gåben eller cykel, vil det under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

Opdateret 1. april 2019:


By & Havn sætter gang i udviklingen af Vejlands Kvarter og Stejlepladsen