Varsling om støj fra arbejde på ny kanal

22. december 2021

Varsling om støj fra arbejde på ny kanal

Den 10. januar går arbejdet i gang med at etablere en ny kanal øst for Pakhus 53 på Sundmolen. De første seks uger vil arbejdet være støjende, og kan forekomme generende, da der skal slås spunsjern lodret i jorden på en strækning på samlet ca. 100 meter.

Øst for Pakhus 53 på Sundmolen kommer der i fremtiden til at være en kanal (kanal 02), der krydser tværs igennem Sundmolen. Det første led i opbygningen af kanalkonstruktionen – og det mest støjende arbejde i forløbet – er at etablere væggene. Det er allerede gjort i den sydlige del af kanalen, og nu er turen kommet til den nordlige del.

By & Havns entreprenør M.J. Eriksson skal sætte ca. 70 spunsjern på en strækning på ca. 100 meter. Spunsjern er de stålplader, der udgør kanalens vægge, og hver spuns er ca. 12 meter lang og 1,4 m. bred. De bliver banket ned i jorden med en rambuk, og det er altså slaglyden fra dette arbejde, som forårsager støjen, der kan være generende.

Arbejdet er planlagt til at gå i gang mandag den 10. januar 2022 og vil vare i ca. 6 uger. Det vil blive udført mellem kl. 8.00-17.00 på hverdage.

Modsat meget andet byggearbejde kan spunsarbejde udføres på alle tider af året, da det ikke på samme måde er forhindret af frost eller vådt vejr. Samtidig dyrkes udelivet mindre i vintermånederne, og derfor er januar og februar et godt tidspunkt til det nødvendige men støjende arbejde.

Kanalarbejdet fortsætter ind i foråret efter de ca. 6 ugers arbejde med spunsvæggene. Derefter bliver arealet offentligt tilgængeligt henover sommeren, hvorefter det skal bruges til byggeplads for pakhus 53 fra efteråret. Når pakhus 53 er renoveret vil kanalen blive anlagt færdig og derefter kan vandet lukkes ind.

Sådan opføres kanalen

Det er et stort konstruktionsarbejde at etablere en ny kanal. Læs om processen her, så du kan følge med i byggearbejdet trin for trin:

  • Væggene til kanalen etableres ved at hamre spunsvægge ned i jorden. Dér, hvor der skal etableres en bro, sættes der desuden sekantpæle, der kan stabilisere og bære broen.
  • Der graves ud imellem væggene, hvor der i fremtiden skal være vand. For at væggene ikke skrider, når jorden imellem dem fjernes, sættes store metalrør som afstivning mellem væggene. Det kan man se et eksempel på ved indkørslen til Sundmolen.
  • Når der er udgravet, støbes en betonbund i bunden af kanalerne ved Sundmolen for at stabilisere konstruktionen og sikre spunsvæggene mod at skride ud. Ovenpå betonen lægges et lag med en blanding af grus og ler, så der bl.a. skabes bedre levevilkår for dyre- og planteliv.
  • Herefter kan vandet lukkes ind. Først når vandet lukkes ind, fjernes de tværliggende metalrør, og trykket fra vandet er herefter med til at holde væggene på plads. 

Når væggene til en kanal er etableret, sættes store metalrør som afstivning imellem dem, så væggene ikke skrider, når jorden imellem dem graves ud. Det kan man se et eksempel på ved indkørslen til Sundmolen.

 

Fakta om det støjende arbejde 

  • Der er planlagt at sætte spuns fra den 10. januar og ca. 6 uger frem
  • Arbejdet udføres fra kl. 8-17 på hverdage. Det er ”Bygge- og anlægsforskriften i København”, som angiver reglerne for støjende arbejde i kommunen.
  • Byggepladsen kommer til at ligge mellem pakhusene og vil ikke påvirke den øst-vest gående trafik